Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1608

Tytuł:

uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Rada Miejska we Wschowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1608
Hasła:przedszkola

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 sierpnia 2012 r. 10:56:11

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa. Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 w związku z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn. zm) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa zmienia się treść § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: ?Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo? wychowawczych ponad czas realizacji podstawy programowej w wysokości: 1) 2,00 zł za zajęcia , o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4; 2) 2,05 zł za zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.? § 2. Traci moc Uchwała Nr XX/212/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Baśczyn
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XX /212/ 12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie: zmiany uchwały NR VII / 52 / 11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 • Dziennik Urzędowy

  wyrok nr II SA/go 208/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 18.04.2012 r., sygn. akt II SA/go 208/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.86.2765

  uchwała nr XI/56/2011 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Pułtusk

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.129.1924

  uchwała nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.3.41

  uchwała nr XLV/495/09 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Boguchwała

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1607

  wyrok nr II SA/Go 339/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 339/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1606

  uchwała nr XXIV/164/12 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubsko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1605

  uchwała nr XXIII/144/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1604

  uchwała nr 137/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnego w Iłowej

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1603

  uchwała nr 138/6/XVI/12 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Iłowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.