Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1612

Tytuł:

uchwała nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1612
Hasła:okręgi wyborcze,wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. 13:48:47

UCHWAŁA NR XXV/150/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim działając na wniosek Burmistrza uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Nowogród Bobrzański na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz w BIP-ie. § 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Stefania Jawornicka

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1612

Załącznik do uchwały Nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. Numer okręgu wyborczego Liczba mandatów

Granica okręgu wyborczego Nowogród Bobrzański ulice: Bogaczowska, Botaniczna, Budowlańców, Fabryczna, Gimnazjalna, Gwiaździsta, Jasna, Kolejowa, Krótka, Lazurowa, Ogrodowa, Porzeczkowa, Promykowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Storczykowa, Tęczowa, Unii Europejskiej, Wesoła, Wędkarzy, Zdrowa, Zielona, Zielonogórska. Nowogród Bobrzański ulice: Działkowa, Kościelna, 9 Maja nr 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, Majowa, Młyńska, Polna, Słowackiego, Świętej Jadwigi, Warsztatowa, Wąska, Witosa, Wodna. Nowogród Bobrzański ulice: 9 Maja 1, 5, 7, 8, 12, 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F, 13G, 13H, 15, 16, 17, 19, 21, 23, Reja, Spokojna, Wiejska. Nowogród Bobrzański ulice: Kościuszki, Rynek, Zacisze, Zamkowa. Miejscowości: Dobroszów Wielki, Klępina, Podgórzyce, Popowice, Turów. Nowogród Bobrzański ulice: Akacjowa, Borówkowa, Białowicka, Bukowa, Cicha, Dąbrowskiego, Dębowa, Energetyków, Gajowa, Generała Waltera, Grunwaldzka, Jodłowa, Kochanowskiego, Łąkowa, 1 Maja, 3 Maja, Marcinkowskiego, Modrzewiowa, Nowowiejska, Okrężna, Pocztowa nr 6 i nr 8, Plac Wolności, Rzemieślnicza, Słowicza, Sosnowa, Świerkowa, Świętego Mikołaja, Tama Kolejowa, Topolowa, Warzywna, Wazów, Willowa. Nowogród Bobrzański ulice: Dojazdowa, Do Wodociągów. Parkowa, Pocztowa od nr 1 do nr 5, nr 7, od nr 9 do nr 16, nr 18, Szkolna, Winiary od nr 12 do nr 16. Nowogród Bobrzański ulice: Dolina Zielona, Grabowa, Grodzka, Kasztanowa, Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, Lipowa, Mała, Mickiewicza, Miła, Miodowa, Myśliwska, Nadbrzeżna, Nad Stawami, Różana, Żarska, Żymierskiego Nowogród Bobrzański ulice: Drzewna, Dworcowa, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Pocztowa nr 17, Spacerowa, Winiary od nr 1 do nr 11, Wojska Polskiego Miejscowości: Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Krzywa, Krzywaniec. Miejscowości: Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Seterków, Wysoka. Miejscowości: Drągowina, Przybymierz, Skibice, Sobolice. Miejscowości: Kamionka, Pielice, Pierzwin, Urzuty. Miejscowości: Kotowice. Miejscowości: Kaczenice, Niwiska.

1

1

2

1

3 4 5

1 1 1

6

1

7

1

8

1

9 10 11 12 13 14 15 Razem

1 1 1 1 1 1 1 15
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5642

  uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5887

  uchwała nr XXVII.272.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1611

  uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1610

  zarządzenie nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Młodno?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1609

  uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1608

  uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1607

  wyrok nr II SA/Go 339/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 czerwca 2012r. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 13.06.2012 r., sygn. akt II SA/Go 339/12 w przedmiocie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sława.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.