Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1613

Tytuł:

uchwała nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-08-31
Organ wydający:Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1613
Hasła:obwody głosowania,wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 sierpnia 2012 r. 13:48:31

UCHWAŁA NR XXV/151/12 RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim działając na wniosek Burmistrza uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Nowogród Bobrzański na 6 stałych obwodów głosowania. § 2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego. § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz z BIP-ie. § 6. Przepisy uchwały mają zastosowanie do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i kadencji burmistrzów, następujących po kadencji, w trakcie której uchwała weszła w życie. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Stefania Jawornicka

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1613

Załącznik do uchwały Nr XXV/151/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. Numer Siedziba obwodowej Granica obwodu obwodu komisji wyborczej 1 Nowogród Bobrzański ulice: Bogaczowska, Botaniczna, Budowlańców, Urząd Miejski Działkowa, Fabryczna, Gimnazjalna, Gwiaździsta, Jasna, Kolejowa, w Nowogrodzie Kościelna, Kościuszki, Krótka, Lazurowa, 9 Maja, Majowa, Młyńska, Bobrzańskim Ogrodowa, Polna, Porzeczkowa, Promykowa, Reja, Rynek, Składowa, ul. Słowackiego 11 Słoneczna, Słowackiego, Spokojna, Sportowa, Storczykowa, Świętej Jadwigi, Tęczowa, Unii Europejskiej, Warsztatowa. Wąska, Wesoła, Wędkarzy, Wiejska, Witosa, Wodna, Zacisze, Zamkowa, Zdrowa, Zielona, Zielonogórska. Miejscowości: Dobroszów Wielki, Klępina, Podgórzyce, Popowice, Turów. 2 Nowogród Bobrzański ulice: Akacjowa, Borówkowa, Bukowa, Cicha, Miejsko-Gminny Ośrodek Dąbrowskiego, Dębowa, Dolina Zielona, Gajowa, Generała Waltera, Kultury, Sportu Grabowa, Grodzka, Grunwaldzka, Jodłowa, Kasztanowa, i Rekreacji Kochanowskiego, Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, Lipowa, Łąkowa, w Nowogrodzie 1 Maja, 3 Maja, Mała, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Miła, Miodowa, Bobrzańskim Modrzewiowa, Myśliwska, Nadbrzeżna, Nad Stawami, Nowowiejska, ul. Pocztowa 7 Okrężna, Parkowa, Plac Wolności, Pocztowa od nr 1 do nr 16 i nr 18, Różana, Słowicza, Sosnowa, Świerkowa, Świętego Mikołaja, Szkolna, Tama Kolejowa, Topolowa, Warzywna, Wazów, Willowa, Winiary od nr 12 do nr 16, Żarska, Żymierskiego. 3 Nowogród Bobrzański ulice: Białowicka, Dojazdowa, Do Wodociągów, Szkoła Podstawowa Drzewna, Dworcowa, Energetyków, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, w Nowogrodzie Pocztowa nr 17, Rzemieślnicza, Spacerowa, Winiary od nr 1 do nr 11, Bobrzańskim Wojska Polskiego Miejscowości: Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, ul. Marcinkowskiego 2 Krzywa. 4 Miejscowości: Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Sterków, Szkoła Podstawowa Wysoka. w Bogaczowie ul. Szkolna 4 5 Miejscowości: Drągowina, Przybymierz, Skibice, Sobolice. Szkoła Podstawowa w Drągowinie ul. Lipowa 24 6 Miejscowości: Kaczenice, Kamionka, Kotowice, Niwiska, Pielice, Szkoła Podstawowa Pierzwin, Urzuty. w Niwiskach ul. Akacjowa 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5643

  uchwała nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5426

  uchwała nr XV/121/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2663

  uchwała nr XVII/103/2012 Rady Gminy Ręczno z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Ręczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5888

  uchwała nr XXVII.273.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. 2009.284.2188

  uchwała nr XXVII/129/2009 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 marca 2009r. w sprawie podziału Gminy Zawichost na stałe obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów, oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Komitet wyborczy

  Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Wybór przewodniczącego rady gminy

  15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1612

  uchwała nr XXV/150/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie podziału Gminy Nowogród Bobrzański na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1611

  uchwała nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym prowadzonym przez Gminę Strzelce Krajeńskie

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1610

  zarządzenie nr 33/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody ?Młodno?.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1609

  uchwała nr XXIII.196.2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Zielona Góra.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1608

  uchwała nr XXIII/253/12 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr VII/52/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Wschowa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.