Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1623

Tytuł:

uchwała nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Sławie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1623
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 września 2012 r. 12:03:38

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 419 i 420 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) Rada Miejska w Sławie uchwala, co następuje: § 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/182/12 z dnia 28 czerwca 2012 (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1301 z dnia 3 lipca 2012) określający numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych. § 2. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie oraz w BiP-ie. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Aleksander Polański Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/193/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 30 sierpnia 2012r. Numery i granice okręgów wyborczych w Gminie SŁAWA

Numer okręgu 1

Granice okręgu wyborczego Miasto Sława ulice : Kolejowa, Kolonia, Ogrodowa, Przemysłowa, Waryńskiego, Złota Podkowa, Miasto Sława ulice : Jedności Robotniczej, Kopernika, Kościuszki, 11 Listopada, Nowy Rynek, Obrońców Pokoju, Odrodzonego Wojska Polskiego, Sportowa,

Liczba wybieranych radnych 1

2

1

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

?2?

Poz. 1623

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Miasto Sława ulice: Energetyczna, Franciszka Niewidziajły, Gajowa, Kormoranów, Leśna, Majowa, Parkowa, Prosta, Słoneczna, Wczasowa, Zacisze, Zjednoczenia, Miasto Sława ulice: Chopina, Głogowska, Henryka Pobożnego, Krótka, Matejki, Mickiewicza, Nowosolska, Piwna, Plac Ks. Kazimierza Tomkiewicza, Plac Rynek, Reja, Wincentego Pola Miasto Sława ulice: Boczna, Długa, Kwiatowa, Łąkowa, Nowa, Okrężna, Polna, Powstańców Śląskich, Topolowa, Wiejska, Wschowska, Wspólna, Miejscowości: Gola, Przybyszów, przysiółek Cegłówko Miejscowości: Lubogoszcz, Lubiatów, przysiółki: Dąb, Dębowo, Krępina Miejscowości: Kuźnica Głogowska, Radzyń, Tarnów Jezierny, przysiółki: Głuchów, Myszyniec, Tarnówek, Zwierzyniec Miejscowości: Stare Strącze ? Nr 1- 48, od 162-217, Krzydłowiczki, przysiółek: Jutrzenka Miejscowość Stare Strącze ? Nr. 49-161, Nowe Strącze. Miejscowości: Krzepielów, przysiółki: Ciepielówek, Przydroże Miejscowości: Ciosaniec, Droniki, Szreniawa Miejscowości: Bagno, Łupice, Osada leśna Polanica Miejscowości: Lipinki, Krążkowo, przysiółki: Dębczyn, Kamienna, Miejscowości: Spokojna, Śmieszkowo, Wróblów

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5642

  uchwała nr XXIII/172/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie: podziału gminy Błonie na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w kaźdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5887

  uchwała nr XXVII.272.2012 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Brwinów na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1622

  uchwała nr XXXIV/165/12 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wysokość stawek procentowych bonifikaty

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1621

  uchwała nr XX.113.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału gminy Stare Kurowo na stałe okręgi wyborcze.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1620

  uchwała nr XX.110.2012 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 29 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Kurowo.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1619

  uchwała nr XXIX/225/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słubice

 • DZ. URZ. WOJ. LUB 2012.1618

  uchwała nr XXIX/224/12 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.