Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/82/12 Rady Gminy Ostrówek z dnia 29 marca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-06-11
Organ wydający:Rada Gminy Ostrówek
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1846
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

14:03

zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 4 oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z póź. zm.) Rada Gminy Ostrówek uchwala, co następuje : § 1. W uchwale Nr XIV/75/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, skreśla się treść § 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrówek. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Olek
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/23/2011 z dnia 24 marca 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Bytnicy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/ 36 /11 Rady Gminy Terespol z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/54/11 Rady Gminy Ludwin z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Nr IV/22/11 Rady Gminy Żórawina z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Żórawina oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

porady prawne online

Porady prawne

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIV/75/11 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ostrówku-Kolonii oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • uchwała nr XX/102/2012 Rady Gminy Chodel z dnia 29 maja 2012r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina.

 • uchwała nr XVI/141/2012 Rady Gminy Baranów z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Baranów na okręgi wyborcze.

 • uchwała nr XI/62/2012 Rady Gminy Abramów z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • uchwała nr 53/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.