Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XXII/127/2012 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 maja 2012r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-06-21
Organ wydający:Rada Gminy Werbkowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1945
Hasła:upoważnienia

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

15:15

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Na podstawie art. 90 m ust. 2 oraz art. 90 n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Upoważnia się kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie od 1 września 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wiater
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIX/144 /10 Rady Gminy Borzechów z dnia 19 maja 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLII/214/10 Rady Gminy Wojciechów z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojciechowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/57/2011 Rady Gminy Chojnów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII.50.2011 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagrodnie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/186/2010 Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XIX/84/12 Rady Gminy Tereszpol z dnia 25 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Tereszpol na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XIV/ 88/2012 Rady Gminy Kamionka z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawki opłaty targowej i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

 • uchwała nr XVI/106/2012 Rady Gminy Sułów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie podziału Gminy Sułów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • uchwała nr XVI/105/2012 Rady Gminy Sułów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2012 roku.

 • uchwała nr XIII /76/2012 Rady Gminy Łabunie z dnia 23 maja 2012r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz innych insygniów Gminy Łabunie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.