Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2544

Tytuł:

uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-28
Organ wydający:Rada Gminy Stoczek Łukowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2544
Hasła:sieci szkół

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 2544

UCHWAŁA NR XXIII/117/12 RADY GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Gminy Stoczek Łukowski uchwala, co następuje: § 1. Ustala się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski : 1. Obwód Szkoły Podstawowej im. ppłk. Wacława Rejmaka w Jedlance obejmuje miejscowości: Jedlanka, Chrusty, 2. Obwód Szkoły Podstawowej w Kamionce obejmuje miejscowości: Celej, Guzówka, Huta Łukacz, Kamionka, Wiśniówka, 3. Obwód Szkoły Podstawowej w Kisielsku obejmuje miejscowości: Januszówka, Kapice, Kisielsk, część Mizar, Wola Kisielska, 4. Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starych Kobiałkach obejmuje miejscowości: Błażejki, Ruda, część Jamielnika Kolonii, Stary Jamielnik, Nowy Jamielnik, Stare Kobiałki, część Nowych Kobiałek, część Turca, Toczyska, Zgórznica, Zabiele, 5. Obwód Szkoły Podstawowej im Wandy Chotomskiej w Starej Prawdzie obejmuje miejscowości: Borki, Jagodne, Jamielne, Kienkówka, część Mizar, Nowa Prawda, Stara Prawda, 6. Obwód Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Jastrzębskiego w Starej Róży obejmuje miejscowości: Aleksandrówka, Łosiniec, Rosy, Stara Róża, Róża Podgórna, Wólka Różańska, 7. Obwód Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Szyszkach obejmuje miejscowości: Szyszki, część Jamielnika Kolonii, część Turca, część Nowych Kobiałek. § 2. Ustala się następujące granice obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski : 1. Obwód Gimnazjum w Jedlance obejmuje miejscowości: Jedlanka, Chrusty, 2. Obwód Gimnazjum w Kisielsku obejmuje miejscowości: Januszówka, Kapice, Kisielsk, część Mizar, Wola Kisielska, 3. Obwód Gimnazjum w Starych Kobiałkach obejmuje miejscowości: Błażejki, Ruda, część Jamielnika Kolonii, Stary Jamielnik, Nowy Jamielnik, Stare Kobiałki, część Nowych Kobiałek, część Turca, Toczyska, Zgórznica, Zabiele, Celej, Guzówka, Huta Łukacz, Kamionka, Wiśniówka,

15:58:41

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2544

4. Obwód Gimnazjum w Starej Prawdzie obejmuje miejscowości: Borki, Jagodne, Jamielne, Kienkówka, część Mizar, Nowa Prawda, Stara Prawda, 5. Obwód Gimnazjum w Starej Róży obejmuje miejscowości: Aleksandrówka, Łosiniec, Rosy, Stara Róża, Róża Podgórna, Wólka Różańska, 6. Obwód Gimnazjum w Szyszkach obejmuje miejscowości: Szyszki, część Jamielnika Kolonii, część Turca, część Nowych Kobiałek. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stoczek Łukowski. § 4. Traci moc § 2 Uchwały Nr XXXIX/270/06 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie założenia Gimnazjum w Jedlance oraz § 1 pkt. 1,2,3,4,5,6,7 Uchwały Nr XXXI/226/2002 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Stoczek Łukowski. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Stoczek Łukowski

Tadeusz Andrzej Rosa
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2543

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyszowce, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2542

  rozporządzenie nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 29 września 2011r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Szczebrzeszyn i Zamość

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2541

  rozporządzenie nr 4 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zamościu z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia rozporządzenia o zwalczaniu wścieklizny zwierząt na części terenu gmin Sitno, Miączyn, Łabunie

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2540

  uchwała nr XIV/95/12 Rady Gminy Niedźwiada z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2539

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Krzywda z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.