Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2548

Tytuł:

uchwała nr XIX/91/2012 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Nielisz
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2548
Hasła:transport

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 2548

UCHWAŁA NR XIX/91/2012 RADY GMINY NIELISZ z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) ? Rada Gminy Nielisz uchwala, co następuje: § 1. Określa się przystanki komunikacyjne na terenie Gminy Nielisz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nielisz zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. § 2. Określa się warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nielisz w treści stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nielisz. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

16:02:04

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Nowiński

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?2?

Poz. 2548

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/91/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz

Nr 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Miejscowość Zarudzie Zarudzie Zarudzie Zarudzie Złojec Złojec Złojec Wólka Złojecka Wólka Złojecka Wólka Złojecka Wólka Złojecka Krzak Krzak Krzak Droga droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 droga gminna nr 110171L droga gminna nr 110171L droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 droga powiatowa nr 3216 droga gminna nr 110170L droga gminna nr 110170L droga gminna nr 110170L droga powiatowa nr 3145 droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 Nazwa przystanku Zarudzie 1 Zarudzie 2 Zarudzie 3 Zarudzie 4 Złojec 1 Złojec 2 Złojec 3 Wólka Złojecka 1 Wólka Złojecka 2 Wólka Złojecka 3 Wólka Złojecka 4 Krzak 1 Krzak 2 Krzak 3 Opis strona prawa-wiata blaszana, przy posesji nr 19A strona lewa-wiata blaszana, przy posesji nr 15A strona prawa- wiata blaszana, przy budynku gospodarczym Gminy strona prawa- słupek przystankowy, przy posesji nr 82 strona prawa-wiata blaszana, przy posesji nr 162 strona lewa- wiata murowana, przy posesji nr 145 strona lewa , wiata blaszana, przy Remizie OSP strona lewa, wiata blaszana, przy posesji nr 66 strona lewa, wiata murowana, przy Remizie OSP strona prawa- wiata blaszana, przy posesji nr 21 strona prawa- wiata blaszana, przed skrzyż. z drogą gminną nr 110180L strona lewa-wiata murowana, przed skrzyż. z drogą powiatową nr 3144 strona prawa- wiata blaszana, przy Remizie OSP strona prawa- słupek przystankowy, przy posesji nr 11

15. 16.

Krzak Deszkowice Kolonia

droga wojewódzka nr 837 droga powiatowa nr 3220 droga gminna nr 110169L droga gminna nr 110168L droga powiatowa nr 3221

Krzak 4 Deszkowice Kolonia

strona lewa- słupek przystankowy, przy posesji nr 16 strona lewa-słupek przystankowy, przy posesji nr 19 strona lewa-wiata blaszana, przy Remizie OSP strona prawa- wiata blaszana, przed skrzyż. z drogą gminną nr 110177L strona prawa-wiata blaszana, przy posesji nr 86

17.

Ruskie Piaski/Stara Wieś/

Ruskie Piaski/Stara Wieś/ 1 Ruskie Piaski 2

18.

Ruskie Piaski

19.

Ruskie Piaski

Ruskie Piaski 3

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?3?

Poz. 2548

20.

Nielisz

droga powiatowa nr 3205 droga powiatowa nr 3205 droga powiatowa nr 3205 droga powiatowa nr 3205 skrzyż. dróg/droga powiatowa nr 3205 z drogą powiatową nr 3203/ droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837

Nielisz 1

strona lewa- wiata blaszana, za skrzyż. z drogą wojew. Nr 837 strona prawa- słupek przystankowy, za skrzyż. z drogą powiatową nr 3203 strona prawa, wiata blaszana, przy Remizie OSP strona prawa- wiata blaszana, przy posesji nr 244 strona prawa- słupek przystankowy, przy Centrum Wsi Nielisz strona prawa- słupek przystankowy, za skrzyż. z drogą powiatową nr 3107 strona lewa- wiata blaszana, przy kościele

21.

Nielisz

Nielisz 2

22.

Nielisz

Nielisz 3

23.

Nielisz

Nielisz 4

24.

Nielisz

Nielisz 5

25.

Staw Noakowski

Staw Noakowski 1

26.

Staw Noakowski

Staw Noakowski 2

27.

Staw Noakowski

droga wojewódzka nr 837

Staw Noakowski 3

strona prawa-wiata blaszana, przy Banku Spółdzielczym

28.

Staw Noakowski

droga powiatowa nr 3142 droga powiatowa nr 3142 droga powiatowa nr 3142 droga powiatowa nr 3142 droga gminna nr 110167L droga gminna nr 110164L droga gminna nr 110164L droga gminna nr 110164L droga powiatowa nr 3107 droga powiatowa nr 3107

Staw Noakowski /Reforma/ Staw Noakowski Kolonia 1 Ujazdów 1

strona lewa- wiata blaszana, przy posesji nr 75 strona prawa- wiata blaszana, przy posesji nr 22A strona prawa- przystanek murowany, za skrzyż. z drogą gminna nr 110166L strona lewa-wiata blaszana, za skrzyż. z drogą gminną nr 110167L strona lewa ? wiata blaszana, przy Remizie OSP strona lewa- wiata blaszana, przy posesji nr 21 strona lewa- wiata blaszana, przy posesji nr 61 strona prawa- wiata blaszana, przy posesji nr 18 strona prawa- wiata blaszana, za skrzyż. drogi powiatowej nr 3107 z drogą gminną nr 110166L strona prawa- wiata blaszana, przy Remizie OSP

29.

Staw Noakowski Kolonia

30.

Ujazdów

31.

Ujazdów

Ujazdów 2

32.

Ujazdów

Ujazdów 3

33.

Staw Ujazdowski

Staw Ujazdowski 1

34.

Staw Ujazdowski

Staw Ujazdowski 2

35.

Staw Ujazdowski Kolonia

Staw Ujazdowski Kolonia Średnie Duże 1

36.

Średnie Duże

37.

Średnie Duże

Średnie Duże 2

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?4?

Poz. 2548

38.

Kolonia Emska

droga wojewódzka nr 837 droga wojewódzka nr 837 droga powiatowa nr 3203 droga powiatowa nr 3203

Kolonia Emska 1

strona lewa-wiata blaszana, przy posesji nr 20 strona prawa- słupek przystankowy, przy posesji nr 22 strona prawa- wiata blaszana, przy posesji nr 171 strona lewa ? wiata blaszana, przy posesji nr 142

39.

Kolonia Emska

Kolonia Emska 2

40.

Nawóz

Nawóz 1

41.

Nawóz

Nawóz 2

42.

Nawóz

droga powiatowa nr 3204 droga gminna nr 110128L

Nawóz 3

strona prawa ? przystanek murowany, przy Remizie OSP strona prawa ? przystanek murowany, przy posesji nr 89

43.

Nawóz

Nawóz 4

44.

Nawóz

droga gminna nr 110128L droga powiatowa nr 3203 droga powiatowa nr 3203 droga powiatowa nr 3203 droga powiatowa nr 3101 droga powiatowa nr 3144 droga powiatowa nr 3144

Nawóz 5

strona lewa - wiata murowana, /początek drogi nr 110128L/, przy posesji nr 74 strona lewa- wiata blaszana, przed skrzyż. z drogą gminną nr 110162L strona lewa- wiata blaszana, przy posesji nr 8 strona prawa- wiata blaszana, przy posesji nr 28 strona lewa- słupek przystankowy, przy posesji nr 36 strona lewa- słupek przystankowy, przy posesji nr 50 strona prawa- słupek przystankowy, przy posesji nr 31A

45.

Gruszka Mała I

Gruszka Mała I

46.

Gruszka Duża

Gruszka Duża 1

47.

Gruszka Duża

Gruszka Duża 2

48.

Gruszka Duża Kolonia

Gruszka Duża Kolonia

49. 50.

Wólka Nieliska Wólka Nieliska

Wólka Nieliska 1 Wólka Nieliska 2

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

?5?

Poz. 2548

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/91/12 Rady Gminy Nielisz z dnia 19 lipca 2012r. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Nielisz § 1. 1. Z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Nielisz, które stanowią własność Gminy Nielisz lub są przez nią zarządzane mogą korzystać operatorzy publicznego transportu zbiorowego oraz przewoźnicy w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. 2. Warunkiem korzystania z przystanków jest uzyskanie pisemnej zgody na korzystanie z przystanków na terenie gminy Nielisz. § 2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć: 1) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami; 2) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich nazw i lokalizacji; 3) mapę z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami; 4) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej; 5) kserokopię zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym. § 3. 1.Korzystanie z przystanków może odbywać się wyłącznie w celu realizacji przewozów (wsiadanie i wysiadanie pasażerów). 2. Zabrania się postoju na przystanku ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów. 3. Rozkłady jazdy środków transportu poszczególnych przedsiębiorców (operatorów i przewoźników) są podawane do publicznej wiadomości na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach komunikacyjnych. Każdy rozkład jazdy zawiera nazwę operatora lub przewoźnika i ewentualnie jego logo. 4. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika). 5. Zabrania się umieszczania na przystankach plakatów, reklam i innych informacji niż te, które dotyczą rozkładu jazdy. 6. Przedsiębiorca korzystający z przystanku zobowiązuje się do: 1) korzystania z przystanków komunikacji w sposób umożliwiający innym przedsiębiorcom korzystanie z nich na równych prawach; 2) powiadamianie zarządzającego przystankami o zmianie rozkładu jazdy i ilości przystanków z których korzysta. § 4. Stawki opłat za korzystanie z przystanków ustalone zostaną odrębną uchwałą Rady Gminy. § 5. Zarządca może odmówić zgody na udostępnienie przystanków komunikacyjnych jeżeli: 1) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców); 2) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2389

  uchwała nr 280/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3524

  uchwała nr XIV/78/2012 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ceranów warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5712

  uchwała nr XX/121/2012 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sabnie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3953

  uchwała nr XIII/84/12 Rady Gminy Sterdyń z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Sterdyń, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1487

  uchwała nr XV/90/2012 Rady Gminy Repki z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Repki, warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2547

  uchwała nr XXI/127/2012 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 11 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności tej opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2546

  uchwała nr 82/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Terespol.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2545

  uchwała nr XVII/ 108 /12 Rady Gminy Terespol z dnia 23 lipca 2012r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2544

  uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Stoczek Łukowski

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2543

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tyszowce, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.