Logowanie

DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2555

Tytuł:

uchwała nr XXIX/195/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Bełżycach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 2555
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 3 września 2012 r. Poz. 2555

UCHWAŁA NR XXIX/195/2012 RADY MIEJSKIEJ W BEŁŻYCACH z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ?a? i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 34 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) Rada Miejska w Bełżycach uchwala co następuje: § 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu budynków mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Bełżyce, ich najemcom lub dzierżawcom, którzy posiadają umowę zawartą na czas nieoznaczony. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bełżyc. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

08:44:48

Przewodniczący Rady Andrzej Chemperek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.8.300

  uchwała nr XXXVII/366/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.118.224

  uchwała nr IV/7/44/11 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków

 • DZ. URZ. 2009.22.285

  uchwała nr XXX/696/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu

 • DZ. URZ. 2009.38.588

  uchwała nr XXXI/730/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych lokali stanowiących własność Miasta Kielce wykorzystywanych na realizację świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu oraz o zmianie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabywaniu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/266/2010 Rady Miejskiej w Nowem z dnia 27 października 2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych jednolokalowych ich najemcom oraz udzielania bonifikaty od ustalonej ceny

porady prawne online

Porady prawne

 • Pierszenstwo wykupu nieruchomosci

  W 2005 roku wydzierżawiłem od Urzędu Gminy działkę z budynkami na 28 lat . Bardzo zależy mi na kupnie tej działki, na działce poniosłem już spore nakłady i inwestycje (...)

 • Ubezpieczenie OC budynków gospodarczych

  Czy obowiązek ubezpieczenia od zdarzeń wywołujących szkodę (ogień, piorun, itp.) dotyczy tylko budynków gospodarczych znajdujących się w gospodarstwie rolnym, czy (...)

 • Sprzedaż lokali po remoncie i wykończeniu

  Prowadzę działalność gospodarczą. Zamierzam kupić lokale usługowe i po wyremontowaniu ich sprzedać je. Zamierzam kupić mieszkanie od dewelopera i po "wykończeniu" (...)

 • Działalność w zakresie najmu lokali

  Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem lokal niemieszkalny (sklep) oraz lokal (mieszkanie). Zamierzam wynająć sklep dzierżawcy na okres wielu lat. Zamierzam wynająć (...)

 • Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

  Czy gmina ma prawo do pobierania podatku od nieruchomości letniskowej w wysokości 5,78 zł/m2 w sytuacji, gdy jestem zameldowany na tej nieruchomości i zamieszkuję w sposób (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2554

  uchwała nr XIV/96/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2553

  uchwała nr XI/73/11 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2552

  sprawozdanie nr 107-I/VI/12 Burmistrza Miasta Biłgoraj z dnia 22 marca 2012r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Biłgoraj za 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2551

  porozumienie międzygminne nr 1/2012 Gminy Białopole z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie powierzenia Miastu Chełm zadania w zakresie zapewniania objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.2550

  uchwała nr XIV/89/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.