Logowanie

Tytuł:

uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Komarówka Podlaska

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-18
Organ wydający:Rada Gminy Komarówka Podlaska
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 297
Hasła:

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Komarówka Podlaska. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr VII/42/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 czerwca 2011 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Komarówka Podlaska uchyla się § 1 ust.3 . § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komarówka Podlaska. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady

Marta Grabińska
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/94/2012 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 6 czerwca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców na terenie Gminy Komarówka Podlaska

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.6.86

  uchwała nr XXXVIII/525/2009 Rady Miasta Jaworzno z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta Jaworzna

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LXXXV/1297/2010 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 listopada 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/7/2010 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Komarówka Podlaska

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Komarówka Podlaska

 • decyzja nr OLB-4210-40(6)/2011/2012/421/IX/AW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła DALKIA Międzyrzec Podlaski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim.

 • uchwała nr X/68/2011 Rady Gminy Kodeń z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Konopnica przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2012 r.

 • obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 16 stycznia 2012r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Niedrzwica Duża przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.