Logowanie

Tytuł:

ogłoszenie nr GKN.6620.324-I-4/2011.AW Starosty Bialskiego z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie projekut operatu opisowo ? kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów obrębów geodezyjnych w gminie ŁOMAZY.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-24
Organ wydający:Starosta Bialski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 474
Hasła:ogłoszenia,ewidencja gruntów i budynków

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) OGŁASZAM e projekt operatu opisowo ? kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów obrębów geodezyjnych w gminie ŁOMAZY: 06 01 09_2 0001- Bielany 06 01 09_2 0002- Burwin 06 01 09_2 0003- Dubów 06 01 09_2 0006- Jusaki-Zarzeka 06 01 09_2 0007- Kopytnik 06 01 09_2 0008- Korczówka 06 01 09_2 0010- Kozły 06 01 09_2 0011- Krasówka 06 01 09_2 0012- Lubenka 06 01 09_2 0013- Łomazy I 06 01 09_2 0014- Łomazy II 06 01 09_2 0015- Stasiówka 06 01 09_2 0016- Studzianka 06 01 09_2 0017- Szymanowo 06 01 09_2 0018- Wola Dubowska 06 01 09_2 0019- Wólka Korczowska opracowany przez firmę ?LEVEL? Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Spółka z o.o. 08-110 Siedlce, ul. Brzeska 97 w trybie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454 ) stał się operatem ewidencji gruntów . Ka dy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, mo e w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych. Starosta Tadeusz Łazowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr GKN.6620.324-3.2011.AW Starosty Bialskiego z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów obrębów geodezyjnych w gminie Łomazy.

 • DZ. URZ. 2012.1789

  ogłoszenie nr 2 Starosty Sztumskiego z dnia 28 marca 2012r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.36

  ogłoszenie nr ZP.272.5.2011 Starosty Leskiego z dnia 3 stycznia 2012r. w sprawie projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obręb Huzele w gminie Lesko

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1150

  informacja Starosty Sanockiego z dnia 10 maja 2012r. w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Bykowce gmina Sanok i Jaćmierz gmina Zarszyn

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie nr GKN.6620.396-4/2011.AW Starosty Bialskiego z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie projektu operatu opisowo ? kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów obrębów geodezyjnych w gminie KONSTANTYNÓW.

porady prawne online

Porady prawne

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają (...)

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

 • Błąd w mapie ewidencji gruntów

  W 1991 roku nabyłem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z dokumentacją sprzedaży otrzymałem wówczas wypis z rejestru gruntów, na którym oznaczona jest (...)

 • Obowiązek zgłoszenia zmian w ewidencji gruntów

  W trakcie pomiarów geodezyjnych wyszły różnice pomiędzy zapisami w rejestrach a stanem faktycznym. Dotyczy to drogi gminnej. Na kim ciąży obowiązek przeprowadzenia (...)

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XII/94/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • uchwała nr XI/98/11 Rady Powiatu we Włodawie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami powiatu włodawskiego

 • uchwała nr XII/83/2011 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Bialskiego

 • uchwała nr XII/134/2011 Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu tomaszowskiego

 • uchwała nr IX/36//2011 Rady Gminy Stary Brus z dnia 25 października 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy Stary Brus na budowę lub modernizację indywidualnych ujęć wody.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.