Logowanie

Tytuł:

informacja nr Adm. 0151-219/11 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 17 października 2011r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubelskiego
Data ogłoszenia:2012-01-25
Organ wydający:Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 488
Hasła:biegli

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

?

w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu Na podstawie § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu podaję do publicznej wiadomości informację o biegłych ustanowionych na kadencję do dnia 31 grudnia 2016 r.: 1. Tomasz Kucmin, psychiatria, 20-838 Lublin, ul. Kiepury 11/27, tel. 81-741-42-96, 605-551-993.

z up. Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie

Halina Skikiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr 1/10 Prezesa Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 26 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

 • Dziennik Urzędowy

  lista Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 12 stycznia 2009r. Lista biegłych z zakresu psychologii i psychiatrii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.37.37

  ogłoszenie Prezesa Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.45.44

  ogłoszenie nr A-0121-10/09 Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie ogłoszenia listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Łomży

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.21.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XVIII/84/11 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustanowienia Nagrody ?Za zasługi dla Gminy Stoczek Łukowski?.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.20.2012 Wojewody Lubelskiego z dnia 24 stycznia 2012r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XIV/95/11 Rady Gminy Głusk z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie, w części obejmującej jej § 2 oraz § 6 w brzmieniu: ?wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wypłacenia zasiłku?.

 • uchwała nr XIV/95/11 Rady Gminy Głusk z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 • decyzja nr OLB-4210-39(9)/2011/2012/286/X/AG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego "Łęczyńska Energetyka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Bogdance z siedzibą w Bogdance.

 • decyzja nr OLB-4210-2(6)/2012/878/VII/ASZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 stycznia 2012r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "ATEX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zamościu.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.