Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Sława

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-02-27
Organ wydający:Rada Miejska w Sławie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 546
Hasła:herby i flagi

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.15.364

  uchwała nr XXXIX/192/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Powiatu Brzozowskiego oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci powiatowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.1096

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Boguchwała oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Boguchwała.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.196.299

  uchwała nr 740/LXIII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie Uchylenia Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy zmienionej Uchwałą Nr 768/LVIII/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku Rady Miasta Częstochowy w sprawie zmiany Uchwały Nr 594/XLVII/01 Rady Miasta Częstochowy z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie zasad i warunków używania Herbu Miasta Częstochowy

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.113.2087

  uchwała nr XL/279/2010 Rady Gminy Domaradz z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Domaradz oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Domaradz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.32.886

  uchwała nr XXIII/187/09 Rady Gminy Grębów z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Grębów oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy Grębów

porady prawne online

Porady prawne

 • Wykorzystywanie herbu miasta

  Pragnę stworzyć stronę internetową o swoim mieście. Czy mam prawo do zaprezentowania na niej herbu miasta? Czy też potrzebuję na to czyjejś zgody np. burmistrza?

 • Używanie wizerunku godła i herbu

  Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • zarządzenie nr 83.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa w Zielonej Górze w roku 2012.

 • zarządzenie nr 82.2012 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2012.

 • uchwała nr XVIII/112/12 Rady Powiatu Słubickiego z dnia 21 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XV/88/11 Rady Powiatu Słubickiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2012 rok.

 • uchwała nr XIV/67/2012 Rady Gminy Bytnica z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bytnica w 2012 roku.

 • rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.27.2012.AHor Wojewody Lubuskiego z dnia 7 lutego 2012r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.