Logowanie

Tytuł:

uchwała nr XVI/133/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Lubuskiego
Data ogłoszenia:2012-04-02
Organ wydający:Rada Gminy Kłodawa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 789
Hasła:drogi,nadanie nazwy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

?

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 z późn. zmianami) Rada Gminy Kłodawa uchwala co następuje: § 1. Nadaje się nazwę ulicy Żytnia ? dla działki o numerze ewidencyjnym 586 położonej w miejscowości Santocko. § 2. Przebieg ulicy zgodnie z załącznikiem graficznym. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. § 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Przewodniczący Rady Andrzej Legan

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego ?2? Poz. 789 ?

Załącznik do uchwały Nr XVI/133/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIV/332/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Santocko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/119/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w obrębie Santocko

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXII/249/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXIV/254/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/276/09 Rady Gminy Kłodawa z dnia 2 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • uchwała nr XVI/132/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa

 • uchwała nr XVI/131/12 Rada Gminy Kłodawa z dnia 28 marca 2012r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Różanki

 • uchwała nr 0007.154.2012 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 marca 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2012 roku

 • obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynków  mieszkalnych w II kwartale 2012 roku i III kwartale 2012 roku  na terenie województwa lubuskiego.

 • informacja Burmistrza Lubska z dnia 29 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Lubsko


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.