Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

zarządzenie nr 2/02/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-02-20
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 12 pozycja: 179
Hasła:pomoc społeczna

Zarządzenie Nr 2/02/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2009 roku Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), ustalam: § 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej ?PROMYK" w Kamiennej w kwocie 2.725,00 zł. §2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. §3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Namysłowski Michał Ilnicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 1/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr 06/02/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 9/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr Or.120.10.2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie nr 6/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie nr 5/2009 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXX/225/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Zdzieszowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIII/188/2008 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XIX/140/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 18 grudnia 2008r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII/153/04 Rady Gminy Tułowice z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.