Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia ?Regulaminu zachowań nad Jeziorami Turawskimi i akwenami wodnymi na terenie Gminy Turawa? stanowiących własność Gminy Turawa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-01-09
Organ wydający:Rada Gminy Turawa
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 2 pozycja: 33
Hasła:regulaminy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  sprawozdanie Wójta Gminy Turawa z wykonania budżetu Gminy Turawa za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/87/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/72/2011r. Rady Gminy Turawa z dnia 15.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Turawa na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 8 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 30 grudnia 2009r. do porozumienia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXI/141/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 9 Prezydenta Miasta Opola; Wójta Gminy Turawa z dnia 31 grudnia 2010 r. do Porozumienia z dnia 11 października 2002 w sprawie organizacji doradztwa zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach Gminy Turawa zawarty pomiędzy:Miastem Opole - reprezentowanym przez Ryszarda Zembaczyńskiego - Prezydenta Miasta Opola a Gminą Turawa - reprezentowaną przez Waldemara Kampę - Wójta Gminy Turawa

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

 • Wybór radnego, który nie mieszka w danej gminie

  W mojej gminie radnym została wybrana osoba, która nie mieszka na jej terenie. Słyszałam, że radnym nie może zostać ktoś, kto jest zameldowany w gminie ale w niej (...)

 • Koszty oświetlenia dróg osiedlowych spółdzielni

  Spółdzielnia Mieszkaniowa posiada na swoim terenie drogi będące własnością spółdzielni, lecz służące do publicznego użytku mieszkańców osiedla. Spółdzielnia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXI/141/2008 Rady Gminy Turawa z dnia 18 grudnia 2008 r. sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr Nr XVIII/135/08 Rady Gminy Tułowice z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXXIII/444/2008 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr 136/XXI/08 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 13 listopada 2008 r. (uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu)* w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała Nr XXVII/395/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/264/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Nysa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.