Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

uchwała nr XLV/426/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-06-10
Organ wydający:Rada Miejska Brzegu
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 38 pozycja: 674
Hasła:ulice,place,ronda mosty,drogi

UCHWAŁA NR XLV/426/09 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom oraz zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115; zm.: Nr 23 poz.136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz.1505), Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się nazwę: 1) ulicy położonej na działce nr 960/38, ark. mapy 19, obręb Południe, stanowiącej odnogę ulicy Starobrzeskiej - ulica Starobrzeska, 2) ulicy położonej na działkach nr 901/2, 900/37, 900/7, ark. mapy 12, obręb Centrum stanowiącej odnogę ulicy Trzech Kotwic ? ulica Trzech Kotwic, 3) ulicy położonej na działce nr 629, ark. mapy 8, obręb Rataje ? ulica Tęczowa, 4) ulicy położonej na działce nr 870/1, ark. mapy 15, obręb Południe ? ulica Toruńska. § 2. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi opisane w §1 pkt. 1 i 2 oraz drogę położoną na działkach nr 639/11, 639/38 ark. mapy 9, obręb Centrum. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Brzegu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu Mariusz Grochowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.24

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Radziłów z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmiany zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.876

  uchwała nr XXII/177/2012 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/99 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 24 listopada 1999 roku w sprawie nadania nazw ulicom projektowanym na oś. "Wiejska II" oraz Uchwały Nr XXXIII/35/2001 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 30 maja 2001 roku w sprawie zaliczenia istniejących ulic do kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. 2009.204.1710

  uchwała nr XL/304/09 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 26 marca 2009r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych, zaliczenia do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2009.378.2763

  uchwała nr VII/30/2009 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych; b) ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1238

  uchwała nr 75/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta Radomia.

porady prawne online

Porady prawne

 • Utrzymanie dróg wewnętrznych

  Kto jest zobowiązany do utrzymania dróg wewnętrznych?

 • Droga wewnętrzna

  Jeżeli wzdłuż toru kolejowego istnieje fizycznie droga (na gruncie kolejowym) polna częściowo utwardzona to aby prawnie móc z niej korzystać muszę wystąpić o ustanowienie (...)

 • Udrażnianie rowu melioracyjnego

  W 1997r. kupiłam dom jednorodzinny. Teren niestety jest podmokły w związku z czym wzdłuż ulicy znajduje się rów melioracyjny. Proszę mi odpowiedzieć do kogo należy (...)

 • Zmiana kategorii drogi

  Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest (...)

 • Drogi wewnętrzne

  Kto ma prawo korzystać z wewnętrznych dróg osiedlowych lub dróg transportu rolnego? Czy są to drogi ogólnodostępne, czy też korzystanie z nich jest określane przez (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIX/153/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/147/09 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w powiatowych jednostkach oświatowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVIII/266/2009 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 maja 2009r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Starosty Opolskiego z dnia 21 kwietnia 2009r. pomiędzy Gminą Ozimek a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą ?Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1738 Grodziec - Zębowice w miejscowości Grodziec ? etap III?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Starosty Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2009r. pomiędzy Gminą Popielów a Powiatem Opolskim w sprawie wspólnego sfinansowania realizacji zadania pod nazwą ?Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154 Kuźnica Katowska ? Biedaszka w miejscowości Stare Siołkowice ? etap VI?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  obwieszczenie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 3 kwietnia 2009r. w sprawiewie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2008

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.