Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

Tytuł:

informacja nr . Starosty Nyskiego z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2009-02-11
Organ wydający:Starosta Nyski
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 9 pozycja: 134
Hasła:

Informacja Starosty Nyskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków Starosta Nyski na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.), informuje, że: 1. Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Łambinowice, z dniem 14 listopada 2008 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. 2. Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Pakosławice, z dniem 29 grudnia 2008 r. stał się operatem ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 24a ust. 9 cytowanej na wstępie ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanych operatach opisowo kartograficznych, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia tej informacji w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych. Starosta Adam Fujarczuk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.109.2014

  informacja nr G.II.A.7430-22/2010 Starosty Przemyskiego z dnia 14 października 2010r. w sprawie projektów operatów opisowo-kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Łuczyce gmina Przemyśl, Kosienice, Maćkowice gmina Żurawica i Piątkowa gmina Dubiecko oraz projektów operatów kartograficznych modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów: Babice i Ruszelczyce gmina Krzywcza oraz Makowa gmina Fredropol

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  informacja Starosty Kętrzyńskiego z dnia 22 września 2010r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Barciany, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.57

  informacja Starosty Kętrzyńskiego z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy wiejskiej Korsze, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskiego.

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 5 października 2009r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie operatów ewidencji gruntów i budynków Łódź, dnia 14 grudnia 2011r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

  Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków?

 • Zmiany w klasyfikacji gruntów

  Czy prawnie dopuszczalne jest przeprowadzenie w jednym postępowaniu administracyjnym zmian w ustaleniu rodzaju użytków gruntowych oraz wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów?

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Podatek rolny a podatek od nieruchomości

  Prowadzimy z mężem gospodarstwo rolne. Trzy lata temu gmina z własnej inicjatywy przekwalifikowała należącą do nas działkę rolną na budowlaną. Na tej działce nadal (...)

 • Klasyfikacja gruntu dla celów podatkowych

  Na jakiej podstawie klasyfikuje się grunty? Posiadam grunt rolny w obrębie miasta i gmina zażyczyła sobie sążnistego podatku od działki usługowej.

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXV/200/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXV/199/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zatrudnionych w przedszkolu, zespole szkół i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVI/221/2008 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Złotniki

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXIV/163/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVIII/229/2008 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także stopień podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.