Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwała nr 288/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-02-09
Organ wydający:Rada Miejska w Praszce
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 13 pozycja: 217
Hasła:przedszkola

Uchwała Nr 288/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr 175/XVIII/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli zm. uchwała Nr 268/XXXII/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 9 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli, wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 1 wprowadza się ust. 3 o brzmieniu: ?3. Ustala się miesięczną opłatę za przyrządzenie posiłków i prowadzenie zajęć opiekuńczo wychowawczych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego w grupie 8 godzinnej w Publicznym Przedszkolu w Strojcu w wysokości: a) 154,00 zł za pobyt dzieci w wieku od 3 - 5 lat, b) 134,00 zł za pobyt dzieci w wieku 6 lat?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Bogusław Łazik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.1064

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.86

  uchwała nr XXXVI/265/09 Rady Gminy Medyka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli publicznych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXI/119/2008 Rady Gminy Czernica z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/273/2005 Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czernica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.2179

  uchwała nr X/76/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.1009

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 287/XXXIV/2009 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, a także kryteria i tryb przyznawania nagród

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LX/624/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie ?Łąki w Nowej Wsi Królewskiej?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr LX/623/09 Prezydenta Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie ?Grudzicki Grąd?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXVI/206/09 Rady Gminy Komprachcice z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXV/184/09 Rady Gminy Kamiennik z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/150/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.