Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla siedemnastu obrębów ewidencyjnych gminy Namysłów: Bukowa Śląska, Baldwinowice, Brzezinka, Głuszyna, Igłowice, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Ligotka, Łączany, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Rychnów, Smogorzów, Smarchowice Małe, Woskowice Małe.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-12-17
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 150 pozycja: 1804
Hasła:

INFORMACJA STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla siedemnastu obrębów ewidencyjnych gminy Namysłów: Bukowa Śląska, Baldwinowice, Brzezinka, Głuszyna, Igłowice, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Ligotka, Łączany, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Rychnów, Smogorzów, Smarchowice Małe, Woskowice Małe. Starosta Namysłowski na podstawie art.24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287) Ogłasza, że z dniem 06 grudnia 2010 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla siedemnastu obrębów ewidencyjnych gminy Namysłów: Bukowa Śląska, Baldwinowice, Brzezinka, Głuszyna, Igłowice, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Ligotka, Łączany, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Rychnów, Smogorzów, Smarchowice Małe, Woskowice Małe, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla w/w obrębów ewidencyjnych gminy Namysłów. Zgodnie z art.24a ust.9 wyżej cytowanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zgłaszać do Starosty Namysłowskiego zarzuty do tych danych.

Starosta Namysłowski Michał Ilnicki

Id: NYCXK-TWJRF-GICVC-CVUIU-VJPWR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVI/263/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu obszarów stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI/351/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Namysłów do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI/352/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego

porady prawne online

Porady prawne

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Abonament za radio przenośne

  Uiszczam opłatę abonamentową za radio i telewizor. Posiadam w domu oprócz stacjonarnych odbiorników także małe radio przenośne (razem z odtwarzaczem MP3). Korzystam (...)

 • Błąd w mapie ewidencji gruntów

  W 1991 roku nabyłem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z dokumentacją sprzedaży otrzymałem wówczas wypis z rejestru gruntów, na którym oznaczona jest (...)

 • Działalność w zakresie najmu lokali

  Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem lokal niemieszkalny (sklep) oraz lokal (mieszkanie). Zamierzam wynająć sklep dzierżawcy na okres wielu lat. Zamierzam wynająć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  decyzja nr OWR-4210-55/2010/13616/IV-B/GM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  decyzja nr OWR-4210-40/2010/77/VIII-B/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia VIII taryfy dla ciepła dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  obwieszczenie nr 4/2010 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLII/292/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Skarbimierz i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr III/17/10 Rady Miasta Opola z dnia 9 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na terenie miasta Opola.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.