Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla dziewięciu obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Ligota Książęca, Minkowskie, Mikowice, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-14
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 2 pozycja: 37
Hasła:

Informacja Starosty Namysłowskiego w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla dziewięciu obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Ligota Książęca, Minkowskie, Mikowice, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie Starosta Namysłowski na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z poźn. zm.), ogłasza że z dniem 14 grudnia 2009 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla dziewięciu obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Ligota Książęca, Minkowskie, Mikowice, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla ww. obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów. Zgodnie z art. 24a ust. 9 wyżej cytowanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zgłaszać do Starosty Namysłowskiego zarzuty do tych danych. Starosta Namysłowski Michał Ilnicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  informacja Nr . Starosty Namysłowskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla sześciu obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów: Jastrzębie, Nowy Folwark, Nowe Smarchowice, Smarchowice Wielkie, Ziemiełowice, Żaba

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr III/20/10 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 30 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla siedemnastu obrębów ewidencyjnych gminy Namysłów: Bukowa Śląska, Baldwinowice, Brzezinka, Głuszyna, Igłowice, Józefków, Kamienna, Kowalowice, Ligotka, Łączany, Michalice, Objazda, Pawłowice Namysłowskie, Rychnów, Smogorzów, Smarchowice Małe, Woskowice Małe.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXVI/263/09 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 12 marca 2009r. w sprawie dostosowania opisu obszarów stałych obwodów głosowania w Gminie Namysłów do stanu faktycznego

porady prawne online

Porady prawne

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Błąd w mapie ewidencji gruntów

  W 1991 roku nabyłem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z dokumentacją sprzedaży otrzymałem wówczas wypis z rejestru gruntów, na którym oznaczona jest (...)

 • Działalność w zakresie najmu lokali

  Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem lokal niemieszkalny (sklep) oraz lokal (mieszkanie). Zamierzam wynająć sklep dzierżawcy na okres wielu lat. Zamierzam wynająć (...)

 • Aktualizacja operatu ewidencji gruntów

  Czy fakt naniesienia na mapy geodezyjne budynków w sytuacji gdy nie były wcześniej wykazane jest aktualizacją operatu ewidencji gruntów i budynków (czy przepisy dopuszczają (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLI/351/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/185/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLI/350/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/114/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie inkasa opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/621/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/453/04 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nysa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLI/277/2009 Rady Gminy Lubsza z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mąkoszyce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/333/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.