Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwała nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-04-14
Organ wydający:Rada Gminy Tarnów Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 40 pozycja: 542
Hasła:ulice,place,ronda mosty

UCHWAŁA NR XXXIX/278/10 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: § 1.  1. Nadaje się nazwę Komunalna ulicy we wsi Tarnów Opolski, oznaczonej działkami nr 2116/289 o powierzchni 0,0766 ha, nr 2253/289 o powierzchni 0,1510 ha, nr 2257/290 o powierzchni 0,0289  ha, k.m. 4,obręb Tarnów Opolski stanowiąca własność gminy Tarnów Opolski wg załącznika wypis z ewidencji gruntów.  2. Przebieg ulicy przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym  Województwa Opolskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Opolski Rudolf Urban   Załącznik do uchwały Nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 marca  2010 r.

ID: XOWSJ-NLYAJ-TQUFS-FKPWR-BKGAT. Podpisany.

Strona 1 / 3

Rudolf Urban   Załącznik do uchwały Nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 marca  2010 r.

ID: XOWSJ-NLYAJ-TQUFS-FKPWR-BKGAT. Podpisany.

Strona 2 / 3

Tarnów Opolski z dnia 15 marca  2010 r.

ID: XOWSJ-NLYAJ-TQUFS-FKPWR-BKGAT. Podpisany.

Strona 3 / 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIII/244/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/235/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miedziana

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/16/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kosorowice

porady prawne online

Porady prawne

 • Zameldowanie na działce budowlanej

  Chciałbym się dowiedzieć, czy można zameldować się w miejscu - teren działki budowlanej, gdzie jest nadany adres, ale nie ma fizycznie budynku. Na działce obecnie (...)

 • Zameldowanie w domku letniskowym

  Od 8 lat mieszkam z zamiarem stałego pobytu w domku letniskowym (całorocznym) zlokalizowanym na wydzielonych działkach rekreacyjnych (pod zabudowę o charakterze letniskowym). (...)

 • Koszty związane ze zmianą nazwy miejscowości

  Zmieniono administracyjnie nazwę miejscowości, w której się urodziłem. Wiąże się to ze zmianą różnego rodzaju dokumentów jak np. dowód osobisty, prawo jazdy, (...)

 • Stałe zamieszkiwanie a stałe zameldowanie

  Co znaczy w przepisach dotyczących wstąpienia w najem zwrot: "osoba stale zamieszkująca"? Czy chodzi o stałe zameldowanie? Czy wyjazdy tymczasowe członka najbliższej (...)

 • Zmiana nazwy związku zawodowego

  Jakie formalności konieczne są do zmiany nazwy związku zawodowego. Czym skutkuje tak zmiana nazwy związku zawodowego?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI-250/10 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 marca 2010r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lasowice Wielkie do stanu faktycznego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXVIII/319/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/271/04 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLVI/617/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLVI/616/10 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kluczborka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/199/10 Rady Gminy Kamiennik z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.