Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

uchwała nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-29
Organ wydający:Rada Powiatu w Głubczycach
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 120
Hasła:apteki

Uchwała Nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010 Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy Głubczyce, Burmistrza Gminy Kietrz, Burmistrza Gminy Baborów, Wójta Gminy Branice oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Opolu, Rada Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Głubczyckiego w 2010 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Ustala się plan dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej święta i dni wolne od pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. § 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Głubczycach. § 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania. Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Krzaczkowki

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r. ROZKŁAD PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO W 2010 ROKU

L.p. Adres apteki Nazwa apteki Typ Czynna Pon-piątek 1 48-120 Baborów ul. Rynek 11 2 48-140 Branice ul. Żymierskiego 66 3 48-100 Głubczyce ul. Kochanowskiego 9 4 48-100 Głubczyce ul. Kościuszki 16 5 48-100 Głubczyce ul. Moniuszki 11 ?Mandragora? Mgr J. Szymański ?M & T Schmidt? A A A Soboty Dyżur Uwagi Pog. pracy X X -

Pełni Nie pełni 8.30-17.00 8.30-13.00 8.00-17.00 9.00-14.00 8.00-20.00 8.00-19.00 X niedz. i św. 9.00-13.00 8.00-20.00 8.00-20.00 X 8.00-19.00 9.00-13.00 -

?Sanitas? ?Pod Herbem?

A A

X

-

L.p.

Adres apteki

Nazwa apteki ?Zdrowie? ?Gdańska? ?Centralna? ?Eskulap? mgr J. Buks

Typ A A A A A I A A 10.0018.00

Czynna 8.00-16.00 -

Dyżur Uwagi X X X X X -

6 48-100 Głubczyce ul. Powstańców15a/1 7 48-100 Głubczyce ul. Gdańska 9 8 48-130 Kietrz ul. Wojska Pol. 5 9 48-130 Kietrz ul. Wojska Pol. 1d. 10 48- 118 Lisięcice ul. Głubczycka 3

8.00-19.00 8.00-14.00 X 7.30-17.00 8.00-15.00 X 8.00-18.00 8.00-14.00 X 9.00-16.00 8.00-15.00 8.00-15.00 -

11 48-133 Nowa Cerekiew Punkt Apteczny ul. Młyńska 12 48-144 Włodzienin ul. Dzbanicka 19 13 48-100 Głubczyce ul. Sobieskiego 2 14. 48-100 Głubczyce ul. H. Sienkiewicza 1 mgr M. Nowakowska M & T Schmidt ?Pod Białym Lwem?

8.00-19.00 8.00-14.00 -

Apteka Jana Pawła II s.c. A A. Kubek, M. Wachowiak

8.00-19.00 8.00-15.00 -

-

-

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009 r.

PLAN DYŻURÓW APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W 2010 R. NA TERENIE POWIATU GŁUBCZYCKIEGO I. GŁUBCZYCE dyżur rozpoczyna się w piątek o godz. 20.00 i trwa do następnego piątku do godz. 20.00. Adresy dyżurujących aptek: 1. Apteka ''Sanitas'' ul. Kościuszki 16 tel. 485-28-19 2. Apteka M&T Schmidt ul. Kochanowskiego 9 tel. 485-31-01, 471-07-00 3. Apteka ?Gdańska? ul. Gdańska 9 tel. 485-09-12 01.01.2010 - 08.01.2010 08.01 - 15.01 15.01 - 22.01 22.01 - 29.01 29.01 - 05.02 05.01 - 12.02 12.02 - 19.02 19.02 - 26.02 26.02 - 05.03 05.03 - 12.03 12.03 - 19.03 19.03 - 26.03 26.03 - 02.04 02.04 - 09.04 09.04 - 16.04 16.04 - 23.04 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 23.04 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 30.04 07.05 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2

13.08 20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10

-

20.08 27.08 03.09 10.09 17.09 24.09 01.10 08.10 15.10 22.10 29.10

3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1

29.10 05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 31.12

-

05.11 12.11 19.11 26.11 03.12 10.12 17.12 24.12 31.12 07.01.2011

2 3 2 1 2 1 2 3 2 1

II. KIETRZ dyżury rozpoczynają od poniedziałku od 8.00 do na Dyżury aptek w Kietrzu następnego poniedziałku do 8.00 Dyżury aptek w Kietrzu 1. Apteka ?Eskulap? ul. Wojska Pol. 1d, tel. 485-41-17 2. Apteka ?Centralna? ul. Wojska Pol.5-7, tel. 471-17-80 01.01 04.01 18.01 01.02 08.02 15.02 22.02 01.03 08.03 15.03 22.03 29.03 06.04 13.04 19.04 26.04 03.05 10.05 17.05 24.05 31.05 07.06 14.06 21.06 03.01 2010 10.01 24.01 07.02 14.02 21.02 28.02 07.03 14.03 21.03 28.03 05.04 12.04 18.04 25.04 02.05 09.05 16.05 23.05 30.05 06.06 13.06 20.06 27.06 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 28.06 05.07 12.07 19.07 26.07 02.08 09.08 16.08 23.08 30.08 06.09 13.09 20.09 27.09 04.10 11.10 18.10 25.10 01.11 08.11 15.11 22.11 29.11 06.12 04.07 11.07 18.07 25.07 01.08 08.08 15.08 22.08 29.08 05.09 12.09 19.09 26.09 03.10 10.10 17.10 24.10 31.10 07.11 14.11 21.11 28.11 05.12 12.12 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.200.3637

  uchwała nr XV/79/11 Rady Powiatu Przeworskiego z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych oraz harmonogramu dyżurów całodobowych aptek w Powiecie Przeworskim

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.2865

  uchwała nr XLII-321/10 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wołomińskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.196.5931

  uchwała nr IV/8/49/2011 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LII/310/10 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 28 września 2010r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 33.VII.2011 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Jeleniej Góry.

porady prawne online

Porady prawne

 • Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

  Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe (...)

 • Brak określenia liczby godzin pracy w umowie

  Czy pracodawca powinien określić ilość godzin pracy w umowie, czy tylko wystarczy zapis cytuję "praca według grafiku"?

 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w sobotę

  Czy 12-godzinna praca w sobotę, która jest dniem wolnym od pracy ( w równoważnym systemie czasu pracy z możliwością wydłużenia normy dobowej do 12 godzin, ale bez (...)

 • Stawka godzinowa a czas pracy

  Pracownicy wynagradzani są stawką godzinową. W przypadku obniżenia czasu pracy w miesiącu listopadzie za 11 listopada następuje zmniejszenie liczby przepracowanych godzin. (...)

 • Czas pracy nauczyciela kierownika internatu

  Stanowisko kierownika internatu piastuje nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania, któremu powierzono funkcję kierownika internatu. Wymiar etatu wychowawcy internatu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/386/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/384/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 16 listopada 2009r. w sprawie zmiany w budżecie Województwa Opolskiego na 2009 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr 30/118/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr XXXII/247/2009 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz trybu udzielania i rozliczania doacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Dobrodzień

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr 17/P/09 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie współpracy Powiatu Raciborskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych Powiatu Raciborskiego, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie nr 6/2010 Wojewody Opolskiego; Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 13 stycznia 2010r. w sprawie wykonywania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.