Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

zarządzenie nr 1/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-29
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 125
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE NR 1/01/2010 STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 11 stycznia 2010 r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) ustalam: § 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej  w kwocie 3.004,00 zł. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Namysłowski Michał Ilnicki  

ID: IZKBE-XAJSR-IHYMR-RAFCU-IQPFV. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie nr 2/02/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr 06/02/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 9/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie Nr 1/01/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2009 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 2/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI/319/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/284/2009 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krzanowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XLIV/313/2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Głubczyckim na rok 2010

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.