Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-29
Organ wydający:Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 127
Hasła:aneksy do porozumień

Aneks Nr 1 z dnia 27 listopada 2009 r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009 pomiędzy Miastem Sosnowiec reprezentowanym przez: Zbigniewa Jaskiernię - Zastępcę Prezydenta Miasta Sosnowca Piotra Wesołowskiego - Naczelnika Wydziału Edukacji a Miastem Kędzierzyn - Koźle reprezentowanym przez: Wiesława Fąfarę ? Prezydenta Miasta Kędzierzyn ? Koźle. § 1. Rozliczenie faktycznych kosztów, o których mowa w § 4 ust. 3 porozumienia, poniesionych przez Miasto Sosnowiec z tytułu zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Parafia Sosnowiec, ul. Kilińskiego 33, stanowi załącznik do niniejszego aneksu. § 2. Miasto Sosnowiec zobowiązuje się do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 35,23 złotych w terminie 14 dni od daty otrzymanego zwrotnie i podpisanego przez Miasto Kędzierzyn - Koźle aneksu Nr 1, jednak nie później niż do dnia 21 grudnia 2009 r. § 3. Pozostałe zapisy Porozumienia z dnia 10 lipca 2009 r. pozostają bez zmian. § 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. § 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. Miasto Sosnowiec Zastępca Prezydenta Zbigniew Jaskiernia Naczelnik Wydziału Edukacji Piotr Wesołowski Miasto Kędzierzyn ? Koźle Prezydent Miasta Wiesław Fąfara
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.32.481

  porozumienie Prezydenta Miasta Katowice; Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 2/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 1/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI/319/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXII/178/09 Rady Gminy Domaszowice z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień Wójta Gminy Domaszowice za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.