Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

Tytuł:

aneks nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 15 grudnia 2009r. do porozumienia Nr 2/2008 zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim a Miastem Żory w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawo-dowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2010-01-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Kluczborku
Pozycja dziennika:Rok: 2010 nr 8 pozycja: 128
Hasła:aneksy do porozumień

Aneks Nr 2 do porozumienia Nr 2/2008 zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r. w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawarty w dniu 15 grudnia 2009 r. pomiędzy Powiatem Kluczborskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kluczborku, w imieniu którego działają: 1. Starosta ? Piotr Pośpiech 2. Wicestarosta ? Mieczysław Czapliński a Miastem Żory, reprezentowanym przez: 1. Prezydenta Miasta Żory ? Waldemara Sochę. § 1. W porozumieniu Nr 2/2008 w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawartym w dniu 17 kwietnia 2008 r. wprowadza się następującą zmianę: W § 5 pkt 1,4,5 i 7 otrzymują nowe brzmienie: ?1) W roku szkolnym 2009/2010 odpłatność za udział młodocianych w turnusach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, wynosi 300,00 zł.? ?4) Wysokość udzielonej dotacji w 2009 r. nie przekroczy kwoty 1200 zł a w 2010 roku nie przekroczy kwoty 1500 zł.? ?5) W przypadku, gdy koszt przeszkolenia uczniów w 2009 oraz 2010 roku przekroczy kwotę dotacji określoną w § 5 pkt 4 Miasto Żory zobowiązuje się do podpisania aneksu korygującego wyliczoną kwotę.? ?7) Niewykorzystana część dotacji przez Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku do dnia 31 grudnia danego roku winna być zwrócona do dnia 10 stycznia następnego roku na rachunek bankowy ING Bank Śląski 50 1050 1070 1000 0004 0261 4978.?. § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 1 września 2009 r. § 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. § 4. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i dwa dla celów ogłoszenia w Dziennikach Urzędowych Województw. W imieniu Miasta Żory Prezydent Miasta Waldemar Socha W imieniu Powiatu Kluczborskiego Przewodniczący Zarządu Piotr Pośpiech Wicestarosta Mieczysław Czapliński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2008 w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 20 grudnia 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr 2 Starosty Kluczborskiego z dnia 26 października 2009r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 kwietnia 2011 r. do Porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 2/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 18 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 1/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVI/319/2009 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie ustalenia lokalizacji targowiska i jego regulaminu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/339/2009 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.