Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

sprawozdanie Nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2010

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-29
Organ wydający:Wójt Gminy Tarnów Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 109 pozycja: 1326
Hasła:

SPRAWOZDANIE NR 1/2011 WÓJTA GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2010  Na podstawie art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze  zm.)  ogłasza  się  w Dzienniku  Urzędowym Województwa  Opolskiego  sprawozdanie z wykonania budżetu  Gminy  Tarnów Opolski za rok 2010    Wójt  Krzysztof Mutz  Załącznik do Sprawozdania Nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2011 r. Zalacznik1.pdf Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2010 

Id: BA441E23­7246­4671­8CA9­8A29781A3BF9. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  sprawozdanie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXIX/278/10 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tarnów Opolski

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXI/234/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 lipca 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Walidrogi

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXXIII/244/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 12 października 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kąty Opolskie

porady prawne online

Porady prawne

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Podpisanie decyzji administracyjnej przez organ

  Decyzje w gminie podpisuje wójt. Czy prawnie dopuszczalne jest podpisanie decyzji przez "sekretarz gminy z upoważnienia wójta"? Czy nie powinno być "wójt gminy z upoważnienia (...)

 • Wójt - czynności z zakresu prawa pracy

  Kto może podpisywać delegacje dla wojta gminy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  sprawozdanie Wójta Gminy Dobrzeń Wielki Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRZEŃ WIELKI ZA 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Nr 1/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala im. Jana Pawła II w Paczkowie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. do Porozumienia Nr 5/P/09 z dnia 1 września 2009 r. w sprawie współpracy i koordynacji dokształcania młodocianych na terenie województwa opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 1 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 19 lipca 2011 r. do Porozumienia w sprawie zorganizowania w Komisariacie Policji w Paczkowie dodatkowych służb prewencyjnych w czasie ponadnormatywnym finansowanych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Paczków w 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.