Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-14
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 14 pozycja: 161
Hasła:

INFORMACJA NR STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec. Starosta Namysłowski na podstawie art.24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287) ogłasza że z dniem 27 grudnia 2010 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla w/w obrębów ewidencyjnych gminy Pokój. Zgodnie z art.24a ust.9 wyżej cytowanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowokartograficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zgłaszać do Starosty Namysłowskiego zarzuty do tych danych.

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński

Id: NHHWS-LIDZD-OFWKL-UCFQL-HOYQW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia granic obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/281/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla dziewięciu obrębów ewidencyjnych Gminy Namysłów: Barzyna, Brzozowiec, Krasowice, Ligota Książęca, Minkowskie, Mikowice, Niwki, Przeczów, Smarchowice Śląskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.87.2402

  informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 20 kwietnia 2009r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Rzekuń, powiat ostrołęcki

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.135.3179

  informacja Starosty Ostrołęckiego z dnia 5 maja 2010r. w sprawie założenia ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych gminy Lelis, powiat ostrołęcki

porady prawne online

Porady prawne

 • Ewidencja gruntów i budynków - zmiana użytku

  Co jest podstawą dokonania zmiany użytku w ewidencji gruntów i budynków, np. z \"R\" na \"B\"?

 • Wynajem pokoju w hotelu

  Wynająłem pokój 3 osobowy nad morzem na 14 dni, zapłaciłem z góry, otrzymałem fakturę. Z powodów rodzinnych musiałem wrócić 4 doby wcześniej niż zapłaciłem (...)

 • Zmiana powierzchni mieszkania w KW

  Muszę zinwentaryzować powierzchnię mieszkania po budowie i zmienić wielkość w księdze wieczystej. Proszę o odpowiedź, jaka instytucja zajmuje się takimi sprawami, (...)

 • Błąd w mapie ewidencji gruntów

  W 1991 roku nabyłem nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z dokumentacją sprzedaży otrzymałem wówczas wypis z rejestru gruntów, na którym oznaczona jest (...)

 • Działalność w zakresie najmu lokali

  Prowadzę działalność gospodarczą. Kupiłem lokal niemieszkalny (sklep) oraz lokal (mieszkanie). Zamierzam wynająć sklep dzierżawcy na okres wielu lat. Zamierzam wynająć (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  obwieszczenie nr 1/2011 Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie nr 14/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Prudnickiego z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczowychowawczej w Głogówku w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie nr Or.I-0151-47/11 Prezydenta Miasta Opola z dnia 24 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia na 2011 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Kombatanta w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.