Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

zarządzenie Nr 06/02/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-03-16
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 26 pozycja: 332
Hasła:pomoc społeczna

ZARZĄDZENIE NR 06/02/2011 STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r. Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z poźn. zm.) ustalam: § 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej w 2011 r. ustala się w kwocie 2.890,00 zł § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński

Id: BYWDD-MZZRU-HWMQT-XTVBA-ZTFXE. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie nr 2/02/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 1/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 9/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr Or.120.10.2011 Starosty Krapkowickiego z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie nakielskim w roku 2009 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Niemodlin na lata 2008-2013

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.