Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

aneks Nr 2 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 5 kwietnia 2011 r. do Porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-28
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Kluczborku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 44 pozycja: 571
Hasła:aneksy do porozumień

ANEKS NR 2 ZARZĄDU POWIATU W KLUCZBORKU z dnia 5 kwietnia 2011 r. do Porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych prowadzonych przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw pomiędzy Zarządem Powiatu w Kluczborku, reprezentowanym przez: 1. Przewodniczącego Zarządu - Piotra Pośpiecha 2. Członka Zarządu, wicestarostę - Mieczysława Czaplińskiego przy kontrasygnacie skarbnika - Wandy Słabosz a Zarządem Powiatu w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: 1. Przewodniczącego Zarządu - Andrzeja Wilkońskiego 2. Członka Zarządu, wicestarostę - Józefa Asta przy kontrasygnacie skarbnika - Janusza Daszkiewicza

§ 1. W §4 Porozumienia nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego - Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw, zawartym w dniu 20 grudnia 2006 r. pkt. 1 otrzymuje nowe brzmienie: "1) odpłatność na rok szkolny 2010/2011, za udział młodocianych w turnusach dokształcających w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, wynosi 300,00 zł." § 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie w roku szkolnym 2010/2011. § 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Id: ZIWXK-QWBOH-LEDMG-VRWCP-ZZZKW. Podpisany

Strona 1

§ 4. Aneks sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron i dwa dla celów ogłoszenia w dziennikach urzędowych województw.

Przewodniczący Zarządu Piotr Pośpiech

Przewodniczący Zarządu Andrzej Wilkoński

Wicestarosta Kluczborski Mieczysław Czapliński

Wicestarosta Nowotomyski Józef Ast

Skarbnik Powiatu Kluczborskiego Wanda Słabosz

Skarbnik Powiatu Nowotomyskiego Janusz Daszkiewicz

Id: ZIWXK-QWBOH-LEDMG-VRWCP-ZZZKW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 5 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 8/2006 w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 20 grudnia 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 15 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks nr 2 Starosty Kluczborskiego z dnia 26 października 2009r. do porozumienia Nr 2/2006 w sprawie współpracy Powiatu Kłobuckiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych, prowadzonego przez koordynatora wojewódzkiego ? Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia w Kluczborku w ośrodkach dokształcania zawodowego działających na terenie województwa opolskiego oraz innych województw zawartego w dniu 6 listopada 2006 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Kluczborskiego z dnia 12 grudnia 2008 r. do porozumienia Nr 2/2008 w sprawie współpracy Miasta Żory z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Żorach, prowadzonego jako usługa edukacyjna przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Wojewódzkim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku zawartego w dniu 17 kwietnia 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  porozumienie Nr FP.3.2011 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie współpracy Powiatu Nowotomyskiego z Powiatem Kluczborskim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych, uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianie w składzie Rady Powiatu Opolskiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/32/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Zawadzkie

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/28/11 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 28 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2011-2015 oraz wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/22/2011 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów eksploatacji kruszywa naturalnego w Przyworach gm. Tarnów Opolski

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Polska Cerekiew

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.