Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

ogłoszenie Starosty Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-18
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 666
Hasła:niepełnosprawni

OGŁOSZENIE NR STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie Stosownie do postanowień art. 44?b? i 44?c? ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 214, poz. 1407z późn. zm.) oraz w związku z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) ? Starosta Namysłowski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie. Organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Namysłowskiego mogą zgłaszać po jednym kandydacie do Rady Powiatowej w terminie 30 dni, licząc od daty ukazania się ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Zgłoszenia w formie pisemnej należy dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, Plac Wolności 12a, 46-100 Namysłów.

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński

Id: QMVJD-DAPZY-TLOOG-IKESH-WMVSB. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  ogłoszenie Starosty Powiatu Brzeskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.10

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.441

  ogłoszenie Prezydent Miasta Leszna z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Następca prawny Prezydium PRN

  Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  informacja Nr OWR-4210-14(8)/2011/564/IX-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2011 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla ciepła ZAK S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 9/2011 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. zawarty w dniu 31.01.2011r. do Porozumienia Nr 2 z dnia 01.02.2002r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań zarządcy dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ozimek, pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  aneks Nr 1 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 19 stycznia 2011 r. do Porozumienia z dnia 30.09.2010 r. w sprawie partnerstwa przy realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa odcinków dróg wraz z kanalizacją w m. Popielów - I etap"

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.