Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr IX/120/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-27
Organ wydający:Rada Miasta Opola
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 54 pozycja: 709
Hasła:żłobki

UCHWAŁA NR IX/120/11 RADY MIASTA OPOLA z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: § 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Opola w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złotych 00/100). § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Roman Ciasnocha

Id: OFFAL-PZNBM-EHELJ-PBNSP-DKJRH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/51/2011 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.172.323

  uchwała nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.123.234

  uchwała nr VI/76/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Wisły

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.169.316

  uchwała nr PR.0007.128.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska

 • DZ. URZ. 2012.1723

  uchwała nr XV/130/12 Rady Gminy Subkowy z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłaty za przerejestrowanie spółki

  Ile wynosi wpis stały za przerejestrowanie sp. z o.o. z RHB do KRS, a ile wynosi zarejestrowanie zmiany aktu założycielskiego sp. z o.o. wpisanej do KRS? Jakie są dodatkowe (...)

 • Dokument urzędowy

  Prezydent miasta wystawił zaświadczenie nadając mu numer administracyjny oraz podpisując się z imienia i nazwiska , następnie skierował on to zaświadczenie do sądu (...)

 • Wykreślenie hipoteki

  1 lipca 2005 złożyłam wniosek (KW-WPIS) o wykreślenie hipoteki zwykłej (16516CHF) i kaucyjnej (8258CHF) z księgi wieczystej. Sąd wezwał mnie do usunięcia braków (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Zastępcy burmistrza/prezydenta miasta

  Ilu maksymalnie może być zastępców burmistrza/prezydenta miasta?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VIII/95/11 Rady Miasta Opola z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie budowy pomnika upamiętniającego postać gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. Nil

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr V/54/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Krapkowice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie pozbawienia dróg i ulic dotychczasowej kategorii dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/45/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu nr LIII/312/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Kietrz w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IV.27.2011 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chrząstowice na lata 2011-2015

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.