Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

uchwała Nr 64/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-01
Organ wydający:Rada Miejska w Praszce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 57 pozycja: 752
Hasła:szkoły

UCHWAŁA NR 64/VIII/2011 RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Miejska § 1. Ustala się plan sieci i granice obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka z siedzibami i strukturami organizacyjnymi jak w załączniku do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. § 3. Traci moc Uchwała Nr 65/VIII/2003 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez gminę Praszka. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

Przewodniczący Rady mgr Bogusław Łazik

Id: NZHNR-LEMQN-UUOUW-YVCGK-QISEC. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr 64/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. PLAN SIECI I GRANICE OBWODÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJUM

L.p. Nazwa i adres szkoły 1 1. 2

Obwód 3

Publiczne Gimnazjum w Praszce ul. Gmina Praszka Listopadowa 18 Publiczna Szkoła Praszka ulice: Słoneczna, Gorzowska, Byczyńska, Boczna, Piłsudskiego, Senatorska. Parafialna, Podstawowa nr 2 w Kościuszki 11 - 17 i 27, Słowackiego, Mickiewicza 6 i 10, Prusa, Plac Grunwaldzki, Krótka, Praszce ul. Boczna 4z Kościelna, Chopina, Wodna, Kaliska, Pod Kowalami, Kopernika, Sportowa, Listopadowa 20, 22 i 24. klasami I-VI Publiczna Szkoła Praszka ulice: Pilawy/ Fabryczna, Obrońców Pokoju, Kosmonautów, Gabrieli Zapolskiej, Podstawowa nr 3 w Żeromskiego, Skłodowskiej l, 3 i 5, Kościuszki 34. 36, 40 i 42, Listopadowa 17, Mickiewicza Praszceul. Fabryczna 8z 2,4,22,24,26, Las,Wieś ? Szyszków, klasami I-VI Praszka ulice: Szosa Gańska, Powstańców Śląskich, Kilińskiego, Styczniowa, Sienkiewicza, Publiczna Szkoła Listopadowa l - 14 i 15, Warszawska, 3-go Maja, Mickiewicza 28a i domki jednorodzinne po lewej Podstawowa nr 4 w stronie w kierunku ulicy Rolniczej, Kołłątaja, Staszica, Niemcewicza, Kolorowa, Maków, Chabrów, Praszce ul. Styczniowa Bratków, Tulipanów, Astrów, Rolnicza, Chłopska, Konopnickiej, Orzeszkowej, Dąbrowskiej, 7z klasami I-VI Nałkowskiej, Skotnica pod Praszką, Rozterk pod Praszką. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ganiez Wsie: Gana, Lachowskie, Kuźniczka, Marki, Rozterk, Wierzbie, Sołtysy. klasami IV-VI Publiczna Szkoła Podstawowaw Wsie: Kowale, Aleksandrów, Przedmość, Śmiałki, Kik, Kozieł. Kowalach z klasami IVVI Publiczna Szkoła Podstawowa Wsie: Przedmość, Śmiałki, Kik, Kozieł, Kowale, Aleksandrów. w Przedmościuz klasami I-III Zespół SzkolnoPrzedszkolny w Strojcuul. Szkolna 6, Wsie: Strojec, Brzeziny, Prosna, Skotnica, Rosochy, Tokary, Wygiełdów. Publiczna Szkoła Podstawowa w Strojcu z klasami I-VI Publiczna Szkoła Podstawowa Wsie: Wierzbie, Sołtysy, Gana, Lachowskie, Kuźniczka, Marki, Rozterk. w Wierzbiu z klasami IIII

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Id: NZHNR-LEMQN-UUOUW-YVCGK-QISEC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.1388

  uchwała nr VIII/51/2011 Rady Gminy Jasło z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jasło oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Jasło oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/32/11 Rady Gminy Dubienka z dnia 26 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Dubienka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 166/XIX/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych oraz gimnazjum prowadzonych przez Gminę Praszka.

 • DZ. URZ. 2012.4170

  uchwała nr XV/147/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Gorlice oraz określenia granic ich obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2356

  uchwała nr XVI/112/2012 Rady Gminy Lisków z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych , gimnazjum oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lisków oraz granic ich obwodów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Łączenie Zespołu Szkół i Przedszkola

  Organ prowadzący szkoły i przedszkole w Gminie X, chce włączyć do Zespołu Szkół w L ( szkoła podstawowa + gimnazjum) oddziały Przedszkola Publicznego w L. Moje (...)

 • Nauczyciel z licencjatem

  Czy od 2006r. będzie można zatrudnić w gimnazjum osoby, które posiadają licencjat oraz osoby posiadające np: studia magisterskie z języka rosyjskiego i licencjat z (...)

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

 • Tworzenie klas integracyjnych

  Jaka jest procedura tworzenia klas integracyjnych w szkolę masowej? Proszę też o podanie podstawy prawnej.

 • Zakładanie klas sportowych

  Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 63/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela będącego dyrektorem, wicedyrektorem placówki oświatowej lub pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacjizajęć takim osobom.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr 62/VIII/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Praszka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/117/11 Rady Miasta Opola z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Opole.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłaty w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczona na cele mieszkaniowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.