Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia granic obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-06-14
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 63 pozycja: 810
Hasła:

INFORMACJA NR STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia granic obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec. Starosta Namysłowski na podstawie art.24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287) ogłasza, że z dniem 27 maja 2011 r. projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia granic obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec, stał się operatem ewidencji gruntów i budynków dla w/w obrębów ewidencyjnych gminy Pokój. Zgodnie z art.24a ust.9 wyżej cytowanej ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia zgłaszać do Starosty Namysłowskiego zarzuty do tych danych.

Starosta Namysłowski Julian Kruszyński

Id: VJISD-HSETX-YNPZB-WFQBV-BRNGW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  informacja Starosty Namysłowskiego z dnia 4 stycznia 2011r. w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla wszystkich obrębów ewidencyjnych gminy Pokój: Krzywa Góra, Pokój, Domaradz, Domaradzka Kuźnia, Fałkowice, Lubnów, Ładza, Siedlice, Zawiść, Dąbrówka Dolna, Kopalina, Krogulna, Zieleniec.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.83.1554

  informacja Starosty Goleniowskiego z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Krasnołęka, Orzechowo, Olchowo, Wyszomierz, Nowy Wyszomierz w jednostce ewidencyjnej gm. Nowogard.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  uchwała nr XXXVIII/281/2010 Rady Gminy Pokój z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pokój

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.444

  ogłoszenie nr 1 Starosty Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2011r. w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów gm. Lądek

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.58.1495

  informacja nr . z dnia 11 marca 2009r. o projekcie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obejmujący 20 obrębów ewidencyjnych Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Walce z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Walce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świerczów i jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/34/11 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Skoroszyce oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/116/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu jej rozliczania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.