Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

Tytuł:

ogłoszenie Starosty Powiatu Brzeskiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-01
Organ wydający:Starosta Powiatu Brzeskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 99 pozycja: 1236
Hasła:niepełnosprawni

OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób  Niepełnosprawnych  Na  podstawie  §  9 ust.  1 rozporządzenia  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia  25  marca  2003  r.  w sprawie  organizacji  oraz  trybu  działania  wojewódzkich  i powiatowych  społecznych  rad  do  spraw  osób  niepełnosprawnych  (Dz. U, z 2003 r. Nr 62, poz. 560) ogłasza się, co następuje:  Starosta Powiatu Brzeskiego informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do  Powiatowej  Społecznej  Rady  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  działającej  przy  Staroście Powiatu Brzeskiego.  Prawo zgłaszania kandydatów posiadają organizacje pozarządowe, fundacje oraz  jednostki samorządu terytorialnego.  Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 15 września 2011 r.  Zgłoszenia  należy  składać  do  Wydziału  Organizacyjno­Prawnego  Starostwa  Powiatowego w Brzegu.    Starosta Powiatu  Brzeskiego  Maciej Stefański

Id: QFTZN­ENRMN­VBURJ­OTUWE­FPZZN. Podpisany

Strona 1 z 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy

 • DZ. URZ. 2012.866

  ogłoszenie Starosty Chojnickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.10

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.441

  ogłoszenie Prezydent Miasta Leszna z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Umorzenie pożyczki udzielonej z ZFRON-u

  Jako zakład pracy chronionej udzieliliśmy pracownikowi z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pożyczki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Po jakimś (...)

 • Wpłaty pracodawcy na PFRON

  Nasza firma powstała 01.03.2006 zatrudnia 68 osób. Nie jesteśmy zakładem pracy chronionej. Czy jesteśmy zobowiązani do sporządzania deklaracji lub informacji do PFRON, (...)

 • Następca prawny Prezydium PRN

  Kto jest następcą prawnym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  informacja Nr OWR-4110-12(6)/2011/564/HK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: ZAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  informacja Nr 1 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 19 sierpnia 2011 r. Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr IX/43/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XI/166/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  uchwała Nr XIII/110/11 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie miasta i gminy Głubczyce celem przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.