Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XX/198/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic orazliczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-16
Organ wydający:Rada Gminy Dobrzeń Wielki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1004
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

12:23

w sprawie podziału Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, zm.: Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889), Rada Gminy Dobrzeń Wielki, działając na wniosek Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 5 czerwca 2012 r. uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Dobrzeń Wielki na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery i granice okręgów wyborczych oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na stronie internetowej www.bip.dobrzenwielki.pl i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po upływie kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki Klemens Weber

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1004

Załącznik do Uchwały Nr XX/198/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. Podział Gminy Dobrzeń Wielki na okręgi wyborcze

Numer okręgu wyborczego 1

Granice okręgu Sołectwo Borki oraz Sołectwo Czarnowąsy ? część obejmująca ulice: Boczna, Dębowa, Elektrowniana, Klonowa, Kwiatowa, Leśna, Piaskowa, Polna - część od ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Piaskową, Świerkowa, Wierzbowa, Wrzosowa. Sołectwo Krzanowice oraz Sołectwo Czarnowąsy ?część obejmująca ulice: 1 Maja, Dworcowa, Kani, Kasprowicza, Matejki, Ogrodowa, Reymonta, Sadowa, Tuwima, Warsztatowa. Sołectwo Czarnowąsy ? część obejmująca ulice: Basztowa, Broniewskiego, Chopina, Eichendorffa, Jasna, Kopernika, Kośnego, Księdza Mainki, Norwida, Nowa, Plac Klasztorny, Słoneczna, Wąska, Władysława Jagiełły, Zielona, Złota. Sołectwo Czarnowąsy ? część obejmująca ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dolna, Górna, Jaśminowa, Kalinowa, Kasztanowa, Krzyżowa, Łąkowa, Nowe Osiedle, Podlesie, Polna ? część od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Piaskową, Pszeniczna, Różana, Stawowa, Strażacka, Studzienna, Wolności, Wspólna, Zamoyskiego. Sołectwa: Brzezie i Dobrzeń Mały Sołectwo Chróścice? część obejmująca ulice: Babilas, Dąbrowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kośnego Bolesława, Kwaśna, Mickiewicza, Nad Rzeką, Polna, Powstańców Śląskich, Reja, Sienkiewicza, Słodka, Świętej Jadwigi, Żeromskiego. Sołectwo Chróścice ? część obejmująca ulice: Broniewskiego, Cebuli, Chopina, Gajówka, Jana Sobieskiego, Kołłątaja, Kopernika, Koszykarzy, Kośnego Augusta, Leśna, Młyńska, Orzeszkowej, Parkowa, Piaskowa, Plac Wolności, Podlesie, Szkolna, Świerkowa, Warszawska. Sołectwo Chróścice ? część obejmująca ulice: 1 Maja, Boczna, Damrota, Grunwaldzka, Kąty, Kopiec, Korfantego, Ligonia, Nad Ujściem, Nowowiejska, Odrzańska, Ostrówek, Prusa, Reka, Stawy, Świętego Jana, Świętego Rocha, Wąska, Wiatraki, Wyzwolenia. Sołectwo Dobrzeń Wielki ? część obejmująca ulice: 22 Lipca, Boczna, Bolesława Chrobrego, Dambonia, Fiołkowa, Irysowa, Kościelna, Księdza Poziemby, Księdza Scheitzy, Kwiatowa, Liliowa, Miła, Młyńska, Morcinka, Namysłowska ?część od nr 1 do nr 46, Nowowiejska, Opolska, Osiedlowa, Polna, Reymonta, Słoneczna, Świerczewskiego, Topolowa, Tulipanowa, Wspólna.

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1004

Sołectwo Dobrzeń Wielki ? część obejmująca ulice: 10 Asnyka, Chopina, Dąbrowskiego, Drzymały, Herberta, Jańskiego, Kani, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kopernika, Korfantego, Krasickiego Ignacego, Leśna, Mehla, Mickiewicza, Miłosza, Reja, Sienkiewicza, Tuwima, Zapolskiej, Żeromskiego. Sołectwo Dobrzeń Wielki ? część obejmująca ulice: Brzozowa, Dworcowa, Jana Sobieskiego, Jodłowa, Kościuszki, Ligonia, Namysłowska 11 ? część od nr 46 do nr 118, Piaskowa, Piastowska, Prusa, Sokołów, Sportowa, Stawy, Świerkowa, Świętego Rocha. Sołectwo Dobrzeń Wielki ? część obejmująca ulice: 12 Dratwy, Knosały, Koraszewskiego, Ks. Fiecka, Kubisów, Matejki, Miarki, Nowa, Powstańców Śląskich, Strzelców Bytomskich, Wrocławska. 13 Sołectwo Dobrzeń Wielki ? część obejmująca Osiedle Energetyk 14 Sołectwo Kup 15 Sołectwo Świerkle

1

1

1

1 1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5442

  uchwała nr XXIV/211/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wyszków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5425

  uchwała nr XV/120/12 Rady Gminy Osieck z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2666

  uchwała nr XV/162/2012 Rady Gminy Wodzierady z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Wodzierady na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5061

  uchwała nr XVI/24/2012 Rady Gminy Siemiątkowo z dnia 13 czerwca 2012r. w sprawie podziału Gminy Siemiątkowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.231.2

  uchwała nr XXXVI/222/10 Rady Gminy Wiżajny z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Wiżajny na okręgi wyborcze, określenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wybór na radnego a miejsce zameldowania

  Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę (...)

 • Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

  Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły (...)

 • Nadanie numeru porządkowego

  Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków opłaty (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/197/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/107/2007 z dnia 29.11.2007 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/196/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX/194/2012 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobrzeń Wielki w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/122/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia w drodze regulaminu zasad przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, rękodzieła ludowego oraz upowszechniania i ochrony kultury na terenie Gminy Wilków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/121/12 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczyciela zatrudnionego na stanowisku pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.