Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

informacja Nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012 r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-07-31
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1087
Hasła:decyzje Prezesa URE,informacje o decyzjach Prezesa URE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 1087

INFORMACJA NR OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 26 lipca 2012 r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ W dniu 24 lipca 2012 r., na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: TAURON WYTWARZANIE S.A. z siedzibą w Katowicach, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził decyzją nr OKA-421046(6)/2012/1883/VIII/AZ taryfę dla ciepła. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

13:32:27

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?8?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?9?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 10 ?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 11 ?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 12 ?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 13 ?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 14 ?

Poz. 1087

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 15 ?

Poz. 1087

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach Marek Miśkiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1644

  informacja nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.3114

  informacja nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ

 • DZ. URZ. 2012.3805

  informacja nr OKA-4210-46(7)/2012/1883/VIII/AZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2012r. o decyzji nr OKA-4210-46(6)/2012/1883/VIII/AZ

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.146.2135

  informacja nr OKA-4110-11(15)/2011/1883/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2011r. o decyzji nr WCC/958L/1883/W/OKA/2011/CW

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1579

  informacja nr OKA-4210-7(5)/2012/1258/VIII/RZ/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 kwietnia 2012r. o decyzji nr OKA-4210-7(4)/2012/1258/VIII/RZ/Zmd

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/120/2012 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/143/12 Rady Gminy Reńska Wieś z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XX/130/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z akwenu Dębowa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII /149/2012 Rady Gminy Bierawa z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźce

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  sprawozdanie Wójta Gminy Świerczów z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2011 r. korekta

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XX.104.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.