Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

informacja Nr 1/12 Starosty Nyskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencjnej Nysa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Starosta Nyski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1204
Hasła:ewidencja gruntów i budynków

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1204

INFORMACJA NR 1/12 STAROSTY NYSKIEGO z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencyjnej Nysa Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zmianami), Starosta Nyski informuje, że: Projekt operatu opisowo - kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu wiejskiego Wierzbięcice z jednostki ewidencyjnej Nysa z dniem 20 sierpnia 2012 r. stał się operatem ewidencji gruntów, budynków i lokali. Zgodnie z art. 24a ust. 9 cytowanej na wstępie ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w wyżej opisanym operacie opisowo ? kartograficznym, może w terminie 30 dni od daty ogłoszenia tej informacji w dzienniku urzędowym województwa, zgłaszać zarzuty do tych danych. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzyga w drodze decyzji. Zarzuty zgłoszone po wyżej określonym terminie będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków. z up. Starosty Wicestarosta Nyski mgr Czesław Biłobran

13:33:50
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  informacja nr 2/2010 Starosty Nyskiego z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej Nysa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.191.5240

  informacja Starosty Legionowskiego z dnia 3 września 2010r. w sprawie w sprawie operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębu Chotomów, gmina Jabłonna, powiat legionowski, województwo mazowieckie

 • DZ. URZ. 2010.410.2944

  informacja Starosty Suskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków dla obrębu Zachełmna w jednostce ewidencyjnej Budzów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.30.984

  informacja Starosty Legionowskiego z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali obrębu Michałów-Reginów

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Ząbkowickiego w sprawie operatu opisowo ? kartograficznego ewidencji gruntów i budynków w części obrębu wsi Karczowice dz.11/1,11/2,12/1,12/2,12/3,14,16,87,88 gmina Ciepłowody

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 17/28/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia orzeka nieważności uchwały nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIX/449/12 Rady Miasta Opola z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom oświatowym niepublicznym i publicznym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.