Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

informacja Nr OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1206
Hasła:informacje o decyzjach Prezesa URE

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1206

13:33:28

INFORMACJA NR OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/MG, PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. W dniu 22 sierpnia 2012 r. decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/374-ZTO-J/73/W/ OWR/2012/MG oraz nr PCC/392-ZTO-G/73/W/OWR/2012/MG dokonano zmiany koncesji na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzanie ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu. Uzasadnienie W dniu 2 lipca 2012 r. wpłynęły wnioski, w którym Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu wniosła o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 października 1998 r. nr WCC/374/73/W/3/98/DN, z późn. zm. oraz nr PCC/392/73/W/3/98/DN z późn. zm., w związku z zakończeniem eksploatacji kotłowni w Brzegu, Kluczborku, Byczynie, Krośnie Odrzańskim, Sulechowie, Zbąszynie, Jasieniu, zmianą paliwa w kotłowni Jelczu Laskowicach, rozpoczęciem eksploatacji kotłowni w Kluczborku oraz połączeniem systemów ciepłowniczych w Sulechowie. Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 30 ust. 1 oraz art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzjami z dnia 22 sierpnia 2012 r. nr WCC/374ZTO-J/73/W/OWR/2012/MG oraz nr PCC/392-ZTO-G/73/W/OWR/2012/MG zmienił swoje decyzje z dnia 19 października 1998 r. nr WCC/374/73/W/3/98/DN, z późn. zm. oraz nr PCC/392/73/W/3/98/DN z późn. zm. w sprawie udzielenia koncesji w zakresie wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu Józef Dolata
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-20(6)2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-33(9)/2011/2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2012 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  informacja Nr OWR-4110-28(4)/2011/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 października 2011 r. Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-10-11(6)/2012/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła i w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  informacja nr OWR-4110-20-21(5)/2010/73/SS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 września 2010r. Informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą w Opolu

porady prawne online

Porady prawne

 • Brak koncesji na obrót paliwami

  Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie (...)

 • Zgłoszenie zmiany danych zawartych w koncesji

  Na jakich wnioskach (i czy w ogóle istnieją) należy zgłosić do zmiany do koncesji w MSWIA w zakresie zmiany adresu sp. z o.o. (tj. ulicę i nr) i jakie dokumenty należy (...)

 • Odwołanie od odmowy wydania koncesji

  Czy można się odwołać od odmowy udzielenie koncesji?

 • Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

  Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej (...)

 • Zezwolenie na hurtowy obrót alkoholem

  Koszty koncesji na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% są niesamowicie wysokie. Koncesja jest udzielana na 2 lata na 500000 litrów czystego alkoholu. Czy istnieje możliwość (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr 1/12 Starosty Nyskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencjnej Nysa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.