Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-24
Organ wydający:Burmistrz Gogolina
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1207
Hasła:sprawozdania z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 24 sierpnia 2012 r. Poz. 1207

ZARZĄDZENIE NR OR.I.0050.19.2012 BURMISTRZA GOGOLINA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), zarządzam, co następuje: § 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdanie i informację z wykonania budżetu gminy za 2011 r. w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. § 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2011 r. przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. z up. Burmistrza Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz

13:32:13

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1207

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?4?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?5?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?6?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?7?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?8?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?9?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 10 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 11 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 12 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 13 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 14 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 15 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 16 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 17 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 18 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 19 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 20 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 21 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 22 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 23 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 24 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 25 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 26 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 27 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 28 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 29 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 30 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 31 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 32 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 33 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 34 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 35 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 36 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 37 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 38 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 39 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 40 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 41 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 42 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 43 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 44 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 45 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 46 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 47 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 48 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 49 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 50 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 51 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 52 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 53 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 54 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 55 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 56 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 57 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 58 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 59 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 60 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 61 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 62 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 63 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 64 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 65 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 66 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 67 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 68 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 69 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 70 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 71 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 72 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 73 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 74 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 75 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 76 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 77 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 78 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 79 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 80 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 81 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 82 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 83 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 84 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 85 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 86 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 87 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 88 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 89 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 90 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 91 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 92 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 93 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 94 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 95 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 96 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 97 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 98 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 99 ?

Poz. 1207

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

? 100 ?

Poz. 1207
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3018

  uchwała nr 180/2012 Zarządu Powiatu Radomskiego z dnia 22 marca 2012r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu radomskiego za 2011 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr FB/Z/10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 42 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13 marca 2009r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Miasta i Gminy Mirsk za 2008 rok

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 16/2009 Burmistrza Olszyny z dnia 16 marca 2009r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2008

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 7/2009 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świedziebnia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr OWR-4110-29(7)/2012/73/MG, OWR-4110-30(7)/2012/73/ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr DPE-4110-19(4)/2011/1250/AWŚ Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie wydanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzji z dnia 30 grudnia 2011 r. r WCC/548-ZTO-D/1250/W/3/2011/AWŚ

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr 1/12 Starosty Nyskiego z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Wierzbięcice z jednostki ewidencjnej Nysa

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr 18/30/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały nr XXIV/197/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie nadania nazwy ulica Opakowaniowa w miejscowości Skarbimierz Osiedle

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.