Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Branice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1212
Hasła:okręgi wyborcze

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 1212

UCHWAŁA NR XXII/179/12 RADY GMINY BRANICE z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu Na podstawie art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) Rada Gminy Branice, działając na wniosek Wójta Gminy Branice uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się podziału Gminy Branice na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych. § 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. § 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Opolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Opolu. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Branice. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie. Przewodniczący Rady Gminy Branice Marek Szyhyński

14:38:42

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1212

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Numer okręgu 1.

Granice okręgu wyborczego Sołectwo Michałkowice, Sołectwo Branice: ul. Ogrodowa, ul. Słoneczna Sołectwo Branice: ul. Szkolna Sołectwo Branice: ul. Żymierskiego, ul. Kościelna, ul. Skłodowskiej Sołectwo Branice: ul. Młyńska, ul. 1 Maja, ul. Szpitalna, ul. Plater Sołectwo Branice: ul. Grunwaldzka, ul. Lwowska, ul Owocowa, ul. Pocztowa, ul. Prusa, ul. Słowackiego, ul. Spadzista, ul. Plac Wolności, ul. Mickiewicza Sołectwo Bliszczyce Sołectwo Jędrychowice, Sołectwo Lewice Sołectwo Włodzienin: od nr 1do nr 89 od nr 138 do końca Sołectwo Włodzienin: od nr 90 do nr 137b, Sołectwo Włodzienin-Kolonia

Liczba radnych wybieranych w okręgu 1

2. 3.

1 1

4.

1

5.

1

6. 7. 8.

1 1 1

9.

1

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1212

10.

Sołectwo Niekazanice, Niekazanice-Kałduny, Sołectwo Wódka, Sołectwo Posucice Sołectwo Dzbańce-Osiedle, Sołectwo Dzbańce Sołectwo Gródczany, Sołectwo Jabłonka, Sołectwo Jakubowice, Sołectwo Turków Sołectwo Wysoka Sołectwo Boboluszki Sołectwo Dzierżkowice, Sołectwo Uciechowice, Sołectwo Wiechowice

1

11. 12.

1 1

13. 14. 15.

1 1 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LV/282/10 Rady Gminy Biłgoraj z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia podziału gminy Biłgoraj na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVIII/233/2010 Rady Gminy Gorzków z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie podziału Gminy Gorzków na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/425/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 31 maja 2010r. w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu w wyborach do Rady Miejskiej.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.118.189

  uchwała nr XLIV/486 /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 25 marca 2010r. w sprawie podziału Powiatu Wodzisławskiego na okręgi wyborcze, ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.1513

  uchwała nr XXXV/ 258 /2010 Rady Gminy Stara Dąbrowa z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie podziału gminy Stara Dąbrowa na okręgi wyborcze, określenie ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynne prawo wyborcze do rady gminy

  Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy?

 • Wybór na radnego a miejsce zameldowania

  Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę (...)

 • Wykorzystanie mienia gminy przez małżonka radnego

  Żona przewodniczącego Rady jednej z dzielnic Warszawy prowadzi działalność gospodarczą. W tym celu korzysta z majątku państwowego, wynajmuje pomieszczenia od szkoły (...)

 • Zaskarżanie uchwał rady miasta

  Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu (...)

 • Status przewodniczącego rady gminy

  Niedługo zostanie powołana nowa rada gminy. Jaki jest status prawny przewodniczącego rady gminy, jeżeli chodzi o jego funkcję, zatrudnienie i wynagrodzenie? Czy w związku (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr Or.I.0050.19.2012 Burmistrza Gogolina z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.