Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Wojewoda Opolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1213
Hasła:wybory

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 1213

ZARZĄDZENIE NR 160/12 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem Na podstawie art. 192, art. 194a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w zw. z art. 98a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Przepisy wprowadzające ustawę ? Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.), zarządzam: § 1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem w 3-mandatowym okręgu wyborczym nr 2, w którym na wakujący mandat wybierany będzie 1 radny. § 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 28 października 2012 r. § 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński

14:38:27

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1213

Załącznik do Zarządzenia Nr 160/12 Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.176.1

  zarządzenie nr 98/09 Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Goniądzu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.169.1

  zarządzenie nr 92/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Lipsku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.140.1

  zarządzenie nr 75/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 1 lipca 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Knyszynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.76.83

  zarządzenie nr 35/2011 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szczuczynie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.182.1

  zarządzenie nr 100/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 9 września 2009r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Knyszynie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXV/186/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.