Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr 2347/2012 Zarządu Wojewóztwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-30
Organ wydający:Zarząd Województwa Opolskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1214
Hasła:zatrudnianie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 1214

UCHWAŁA NR 2347/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego Na podstawie art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), Zarząd Województwa Opolskiego uchwala, co następuje: § 1. Określa się ?Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego?, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

12:30:45

Tomasz Kostuś

Roman Kolek Barbara Kamińska

Antoni Konopka

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?2?

Poz. 1214

Załącznik do Uchwały Nr 2347/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 5 czerwca 2012 r. Wykaz zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego TYTUŁ I Zawody szkolne:

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Symbol zawodu 711402 721306 711501 751201 712101 732201 741201 741203 741103 343101 514101 732301 711301 753105 713201 723310 834103 731102 723103 742102 742114 712613 611303 812107 816003 722307 751204 522301 752205 722204 753402 711203 betoniarz ? zbrojarz blacharz samochodowy cieśla cukiernik dekarz drukarz elektromechanik elektromechanik pojazdów samochodowych elektryk fotograf fryzjer introligator kamieniarz krawiec lakiernik mechanik ? monter maszyn i urządzeń mechanik ? operator pojazdów i maszyn rolniczych mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych mechanik pojazdów samochodowych monter ? elektronik monter mechatronik monter systemów rurociągowych ogrodnik operator maszyn i urządzeń odlewniczych operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego operator obrabiarek skrawających piekarz sprzedawca stolarz ślusarz tapicer zdun Nazwa zawodu

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

?3?

Poz. 1214

TYTUŁ II Zawody w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności MPiPS z 2010 roku i odpowiedniki wprowadzone do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego MEN z 2011 roku obowiązujące od 1 września 2012 roku

Lp. Klasyfikacja zawodów i specjalności MPIPS z 2010 r. Symbol zawodu 1 2 3 4 5 6 7 8 512002 713101 712204 712904 712604 712611 711202 751105 Nazwa zawodu kucharz małej gastronomii malarz ? tapeciarz posadzkarz technolog robót wykończeniowych w budownictwie monter instalacji i urządzeń sanitarnych monter sieci komunalnych murarz rzeźnik ? wędliniarz 711204 751107 murarz - tynkarz wędliniarz 712616 monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych Symbol zawodu 512001 712905 kucharz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Klasyfikacja zawodów szkolnych MEN z 2011 r. Nazwa zawodu

TYTUŁ III Zawody pozaszkolne:

Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Symbol zawodu 711401 711601 711502 712202 713203 712301 711903 712501 712903 752309 712303 711606 814104 betoniarz brukarz cieśla szalunkowy glazurnik lakiernik samochodowy monter ociepleń budynków monter rusztowań monter/składacz okien monter żaluzji tartacznik tynkarz układacz nawierzchni drogowych wulkanizator Nazwa zawodu wg klasyfikacja zawodów i specjalności MPIPS z 2010 r.

TYTUŁ IV Uwagi: 1. Zastosowane w wykazie symbole zawodów zgodne są z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 82, poz. 537). 2. Wykaz został opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Wykaz uzyskał pozytywną opinię Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Opolu. 3. Informacja Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z dnia 19 sierpnia 2011 roku ?Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczeni społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego? opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 99 z dnia 1 września 2011 roku, poz. 1234, obowiązuje do 31 sierpnia 2012 r. 4. Przedmiotowy wykaz obowiązuje od 1 września 2012 r.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.775

  ogłoszenie nr WUP/1/12 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wykazu zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIII/780/2011 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie określenia ?Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.?

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.2845

  ogłoszenie nr WUP/2/12 Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ?Wykazu zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego? przyjętego Uchwałą nr 1879/168/IV/2012 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 lipca 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.172.2

  uchwała nr 17/120/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 15 marca 2011r. w sprawie określenia "Wykazu zawodów, w których może być dokonywanie refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego".

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/455/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne poniesionych przez pracodawcę

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 160/12 Wojewody Opolskiego z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawadzkiem

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXII/179/12 Rady Gminy Branice z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Branice na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/229/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XXIV/225/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lipca 2012 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/191/12 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Strzeleckiego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XII/65/11 Rady Gminy Kamiennik z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.