Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-01-25
Organ wydający:Starosta Głubczycki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 165
Hasła:placówki opiekuńczo - wychowawcze,piecza zastępcza

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku Na podstawie art. 196, ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm./ zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku: 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wielofunkcyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu - 2.336,63 zł. 2. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wielofunkcyjna Dom Dziecka w Krasnym Polu Filia Placówka Interwencyjna "Gniazdo" w Głubczycach - 4.579,01 zł. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie w miesiącu następnym po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Starosta Głubczycki Józef Kozina
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie nr 6/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 9 lutego 2011r. W SPRAWIE USTALENIA ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA WYCHOWANKA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO ? WYCHOWAWCZYCH W 2011 ROKU

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.448

  zarządzenie nr 107/2009 Starosty Goleniowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Mostach w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.870

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.974

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Strzeleckiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Burmistrza Namysłowa z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powierzenia do realizacji zadania publicznego w zakresie świadczenia usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/75/11 Rady Gminy Pakosławice z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Pakosławice

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XLI/252/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 30 września 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łambinowice na lata 2010-2014

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.