Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-08
Organ wydający:Starosta Głubczycki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 215
Hasła:piecza zastępcza

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

Opole, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 215

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 STAROSTY GŁUBCZYCKIEGO z dnia 7 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku Na podstawie art. 196, ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm./ zarządzam, co następuje: § 1. W Zarządzeniu Nr 5/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku wprowadza się następujące zmiany: 1. Tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie: "w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku". 2. W § 1 zapis: "koszt utrzymania wychowanka" zastępuje się zapisem: "wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka". § 2. Nie ulega zmianie pozostała treść zarządzenia, a w szczególności wysokość wydatków ustalonych na 2012 rok. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Starosta Głubczycki Józef Kozina
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie nr 6/2011 Starosty Głubczyckiego z dnia 9 lutego 2011r. W SPRAWIE USTALENIA ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO KOSZTU UTRZYMANIA WYCHOWANKA W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO ? WYCHOWAWCZYCH W 2011 ROKU

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.448

  zarządzenie nr 107/2009 Starosty Goleniowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Mostach w 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.870

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 13 lutego 2012r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.53.974

  obwieszczenie Starosty Gliwickiego z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Powiatu Gliwickiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  decyzja Nr OWR-4210-39/2011/2012/73/XII-C/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  informacja Nr 2/2012 Starosty Głubczyckiego z dnia 7 lutego 2012 r. o zastąpieniu dotychczas prowadzonego operatu ewidencji gruntów zmodernizowanego operatem ewidencji gruntów i budynków

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie ; Burmistrza Głubczyc z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Głubczyce zadań przewidzianych dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Głubczycach.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  wyrok Nr II SA/Op 300/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Gminy Chrząstowice z dnia 30 marca 2011 r., NR IV.27.2011, w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Oleskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia w 2012 roku średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Radawiu i Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.