Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

zarządzenie Nr 8/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-15
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 390
Hasła:piecza zastępcza

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

Opole, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 390

ZARZĄDZENIE NR 8/03/2012 STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r. Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz art. 196 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) § 1. Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka w Namysłowie w 2012 r. ustala się w kwocie 3.046,00 zł. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Namysłowski Julian Kruszyński




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.931

  obwieszczenie Starosty Częstochowskiego z dnia 8 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo ? Wychowawczej w Blachowni w 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.97

  obwieszczenie nr 1 Starosty Mrągowskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Kędzierzyńsko-Kozielskim

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.791

  zarządzenie nr 386/2012 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie Nr 1/01/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2009 roku

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

 • Opinia RODK

  W niedługim czasie mam mieć badania w RODK. Czy są jakieś przepisy prawne mówiące o tym, co powinna zawierać opinia RODK?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr X.135.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/150/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.