Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

zarządzenie Nr 9/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-03-15
Organ wydający:Starosta Namysłowski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 391
Hasła:pomoc społeczna

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

?

Opole, dnia 15 marca 2012 r. Poz. 391

ZARZĄDZENIE NR 9/03/2012 STAROSTY NAMYSŁOWSKIEGO z dnia 9 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r. Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie oraz art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), ustalam: § 1. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "PROMYK" w Kamiennej w 2012 r. ustala się w kwocie 2.926,29 zł. § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Starosta Namysłowski Julian Kruszyński
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  zarządzenie nr 2/02/2009 Starosty Namysłowskiego z dnia 10 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.

  zarządzenie nr 1/01/2010 Starosty Namysłowskiego z dnia 11 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  zarządzenie Nr 06/02/2011 Starosty Namysłowskiego z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Powiecie Namysłowskim w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr AO.120.19.2012 Starosty Krapkowickiego z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w powiecie krapkowickim

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.480

  komunikat PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  zarządzenie Nr 8/03/2012 Starosty Namysłowskiego z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego wydatku przeznaczonego na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Namysłowskim w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XIV/155/2011 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XVI/122/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olesno na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr X.135.2011 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Biała na rok kalendarzowy 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  uchwała Nr XV/150/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.