Logowanie

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

Tytuł:

uchwała Nr XIII.92.2012 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia srodków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Opolskiego
Data ogłoszenia:2012-05-04
Organ wydający:Rada Gminy Chrząstowice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 635
Hasła:Karta Nauczyciela

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 4 maja 2012 r. Poz. 635

UCHWAŁA NR XIII.92.2012 RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: § 1. § 1 uchwały nr IX/47/2007 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania otrzymuje brzmienie: ?Corocznie w budżecie gminy przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,2% rocznych wynagrodzeń?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wilibald Niesłony
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.12.262

  uchwała nr XXVI/246/09 Rady Miasta Strzyżów z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.1032

  uchwała nr II/14/10 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.92.1678

  uchwala nr LI /595/10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1177

  uchwała nr XX/159/09 Rady Gminy Stubno z dnia 2 marca 2009r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.41.1180

  uchwała nr XXIII/182/09 Rady Gminy Stubno z dnia 8 maja 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 1 Burmistrza Miasta Brzeg; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  decyzja Nr OWR-4210-14/2012/73/XII-D/MG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Energetyki Cieplnej Opolszczyzny Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle; Wójta Gminy Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego ?Dębowa? w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 1 Burmistrza Głuchołaz; Wojewody Opolskiego z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie realizacji w 2012 r. rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ?Razem bezpieczniej?

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.

  porozumienie Nr 13 Wojewody Opolskiego w sprawie powierzenia zadań dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.