Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

Tytuł:

uchwała nr 120/XXII/09 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw dorażnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez gminę Kulesze Kościelne

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-05-15
Organ wydający:Rada Gminy Kulesze Kościelne
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 107 pozycja: 1213
Hasła:Nauczyciele: nagrody,Nauczyciele: dodatki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.82.12

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.DM.0911-69/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 161/XXIX/10 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie okreslenia regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przynawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Kulesze Kościelne

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.ZCH.0911-95/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 maja 2009r. stwwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXIX/151/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.122.1

  uchwała nr XXIX/151/09 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie określenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynarodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastęptw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Tykocin.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.47.45

  uchwała nr XXIV/103/08 Rada Gminy Trzcianne z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia, obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Trzcianne

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.17.436

  uchwała nr XXVIII/196/09 Rady Gminy Kuryłówka z dnia 24 lutego 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Kuryłówka

porady prawne online

Porady prawne

 • Wynagrodzenie nauczyciela za godziny nadliczbowe

  Czy są jakieś przepisy regulujące zasady wynagradzania nauczycieli - szczególnie chodzi o kadrę kierowniczą- za godziny ponadwymiarowe?

 • Wynagrodzenie nauczyciela

  W jaki sposób jest obliczana wysokość wynagrodzenia za pracę nauczyciela w państwowej szkole podstawowej w godzinach ponadwymiarowych? Ile obecnie wynosi stawka wynagrodzenia (...)

 • Wynagrodzenie dla nauczycieli za nadgodziny

  Czy jest podstawa prawna regulująca zasady wynagradzania nauczycieli, (głównie dyrektorów i wicedyrektorów) za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, kiedy przypadają (...)

 • Godziny ponadwymiarowe dla dyrektora szkoły

  Czy dyrektor szkoły korzystający z tytułu zajmowanego stanowiska ze zniżki godzin, może mieć godziny ponadwymiarowe i w jakiej wysokości? Np. 3 godz. obowiązkowe i (...)

 • Wynagrodzenie w okresie wypadku przy pracy

  Jestem dyrektorem placówki oświatowej, mam dodatek funkcyjny i motywacyjny. Uległem wypadkowi w drodze z pracy do domu. Czy przysługuje mi 100 % wynagrodzenia, a w związku (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr XXV/150/09 Rady Gminy Krasnopol z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr 163/XXXI/09 Rady Gminy Grajewo z dnia 24 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej działającej na terenie Gminy Grajewo, przeznaczonej na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr XXIII/143/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Jeleniewo.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr XXIII/142/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określenia granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.107.1

  uchwała nr XXIII/141/09 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Jeleniewo.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.