Logowanie

DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.111.1

Tytuł:

uchwała nr XXV/128/09 Rady Gminy Raczki z dnia 28 kwietnia 2009r. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Podkarpackiego
Data ogłoszenia:2009-05-22
Organ wydający:Rada Gminy Raczki
Pozycja dziennika:Rok: 2009 nr 111 pozycja: 1250
Hasła:Nauczyciele: regulaminy wynagrodzenia
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  uchwała nr XXIX/215/09 Rady Gminy Łomża z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  uchwała nr XIX/131/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.151.1

  uchwała nr XXVI/137/09 Rady Gminy Puńsk z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.214.2

  uchwała nr XXVIII/137/09 Rady Gminy Giby z dnia 25 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.196.2

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.0911-143/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 29 września 2009r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/215/09 Rady Gminy Łomża z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.111.1

  uchwała nr XVII/150/09 Rady Gminy Augustów z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokości oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Augustów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.111.1

  uchwała nr XXII/151/09 Rady Gminy Filipów z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.111.1

  uchwała nr XXII/153/09 Rady Gminy Korycin z dnia 15 kwietnia 2009r. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.111.1

  uchwała nr XXII/175/09 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.111.1

  uchwała nr XXVIII/ 257 /09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo w sprawie lokalizacji lotniska regionalnego w Topolanach

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.